Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

Zoznam špecializácií lekárov

Vyhľadávanie:
Ak chcete vyhľadať popis konkrétnej špecializácie alebo chcete vyhľadať konkrétny výraz, použite vyhľadávanie prehliadača. Stlačte súčasne CTRL + F a do poľa, ktoré sa Vám zobrazí zadajte text, ktorý chcete vyhľadať. Po stlačení tlačidla ENTER Vám prehliadač označí vyhľadávaný výraz

internista (vnútorné lekárstvo)
Vnútorné lekárstvo je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou ochorení vnútorných orgánov, napr. vysokým krvným tlakom, poruchami tráviaceho systému, ochoreniami krvi a iné.

infektológ
Infektológia sa zaoberá nákazlivými - infekčnými chorobami. Patria sem všetky typy nákaz, vrátane špecifických pre tropické alebo iné endemické oblasti. Napr. infekčná mononukleóza, zápal pečene – hepatitída, AIDS a iné.

pneumoftizeológ
Pneumológia a ftizeológia sa zaoberá ochoreniami dýchacích orgánov (napr. alergická nádcha, astma, bronchitída, atď.) a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka, ftizeológia sa špeciálne venuje tuberkulóze pľúc.

neurológ
Neurológia je odbor venujúci sa ochoreniam neurologického centrálneho aj periférneho systému, napr. ochoreniam nervov a mozgu ako sú: cievna mozgová príhoda, parkinsonova choroba, demencia, skleróza, mozgové nádory, stavy po úrazoch mozgu, a iné.

psychiater
Psychiatria sa zaoberá diagnostikou a liečbou duševných ochorení, ktoré často vyžadujúcimi mimo psychoterapie aj nasadenie liekov, napr. depresia, úzkostné stavy, schizofrénia, posttraumatická stresová porucha a iné.

pediater
Pediatria je odbor, ktorý sa špecializuje na ochorenia detského veku do 18. roku života + 365 dní. Pediater sa venuje deťom od narodenia a zabežpečuje nie len diagnózu a liečbu bežných detskách ochorení, ale aj povinné očkovania.

všeobecný lekár pre deti a dorast
Všeobecná starostlivosť o deti a dorast je odborom pediatrie, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť detí a dorast súčasne, čiže max. do 28 roku života. Ide o lekárov prvého kontaktu pre deti a dorast.

gynekológ a pôrodník
Gynekológia a pôrodníctvo zahŕňa zdravotnú starostlivosť o ženy s problémami ženských pohlavných orgánov, vonkajších a vnútorných, napr. rôzne zápaly, prípadne rieši aj nepravidelnosti menštruačného cyklu a starostlivosť o ženy počas tehotenstva, s realizáciou samotného pôrodu. Gynekológia a pôrodníctvo patrí medzi chirurgické odbory, preto sa venuje aj operáciám zhubných a nezhubných nádorov ženských pohlavných orgánov v spolupráci s onkogynekológiou, napr. polypy či myómy maternice, choroby prsníkov a iné.

chirurg
Chirurgia sa zaoberá ochoreniami vyžadujúcimi si operačné riešenie, od malých zákrokov, ktoré je možné realizovať ambulante (napr. odstránenie materského znamienka, nezhubného kožného nádorčeka) alebo v rámci jednodňovej chirurgie, resp. veľkými akútnymi alebo plánovanými operačnými zákrokmi vyžadujúcimi si hospitalizáciu v nemocnici.

ortopéd
Ortopédia patrí medzi chirurgické odbory, ktoré sa zaoberajú ochoreniami a úrazmy pohybového ústrojenstva . Pri menej závažných ochoreniach pohybového aparátu, ako vertebroalgický syndróm chrbtice, bolesti kĺbov sa praktizuje ambulantne. V prípade závažného zdravotného problému sa pacient odporučí na hospitalizáciu a na podstúpenie operačného výkonu, napr. artroskopia kolenného kĺbu a iné.

urológ
Urológia sa zaoberá liečbou a prevenciou vzniku ochorení močového systému. Urológ sa nezaoberá len zápalmi horných alebo dolných močových ciest, ale aj pohlavnými chorobami mužských orgánov (napr. zápaly, zväčšenie prostaty, nadsemeníka, semeníka). Kedže rovnako patrí medzi chirurgické odbory, v prípade závažných ochorení zabezpečí operačné riešenie ochorenia, napr. vyberanie močových kameňov, resp. sa venuje diagnostike a operačnej liečbe nádorových zmien močo-pohlavného systému.

úrazový chirurg / traumatológ
Úrazová chirurgia je špecializovaný odbor venujúci sa zdravotným ťažkostiam vzniknutých úrazom, napr. zlomeniny končatín, ale rieši aj závažné polytraumy pri dopravných a hromadných nešťastiach vyžadujúce si okamžité operačné riešenie a liečbu.

otorinolaryngológ (ORL)
Otorinolaryngológia sa zaoberá chorobami uší, nosa a hrtana, napr. zápalmi v tejto lokalite. Patrí taktiež medzi chirurgické odbory. Odborníci z tejto špecializácie operujú napr. vykrivenú nosnú prepážku, komplikované zápaly vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, tiež nádorové zmeny, napr. neurinóm akustického nervu.

oftalmológ
Oftalmológia sa zaoberá chorobami oka. Oftalmológ rieši zápaly oka, poruchy zrakovej ostrosti, poruchy periférnho videnia, poruchy rozlišovania farieb (farbocitu), choroby očného pozadia a očného nervu, prípadne šedý zákal (kataraktu) a zelený zákal (tzv. glaukóm), ktoré si občas vyžadujú aj operačné riešenie.

pediatrický gynekológ
Pediatrická gynekológia sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o pohlavé orgány detí do 18. rokov + 365 dní. Rieši problémy vrodených, získaných poruch vonkajších a vnútorných pohlavných orgánov, napr. nedovyvinutie maternice, rozdvojená maternica, polohové anomálie vaječníka, nevyvinutie prsníkov a iné.

dermatovenerológ
Dermatovenerológia sa venuje ochoreniam kože a sexuálne prenosnými pohlavnými chorobami s prejavmi najmä na koži a slizniciach. , napr. syfilis, kvapavka a iné. Diagnostikuje a lieči kožné ochorenia infekčného, bakteriálneho, vírusového typu alebo mykotické ochorenia napr. ekzémy, psoriáza, vredy na predkolení, akné a iné.

klinický onkológ
Klinická onkológia je odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou zhubných aj nezhubných nádorových ochorení v spolupráci s ostatnými odbormi. Okrem toho zabezpečuje sledovanie onkologických pacientov liečených chemoterapiou, hormonálnou liečbou, imunoterapiou a biologickou terapiou.

všeobecný lekár
Všeobecné lekárstvo alebo inak povedané - praktický lekár pre dospelých, sa zaoberá starostlivosťou pre dospelých po 18. roku života. Všeobecný lekár je lekár prvého kontaktu pre dospelých, zabezpečuje včasnú diagnostiku, liečbu a prevenciu vzniku rôznych ochorení.

dorastový lekár
Dorastové lekárstvo poskytuje zdravotnú starostlivosť o pacientov v období od ukončenia povinnej školskej dochádzky až do ukončenia prípravy na zamestnanie, t.j. od 18.roku + 365 dní až do 28 rokov.

rádiológ
Radiológia je medicínsky odbor, ktorý interpretuje obsah obrazov, ktoré sú vysledkom vyšetrení pomocou: röntgenového žiarenia, ultrazvuku a magnetickej rezonancie (MRI), počítačovej tomografie (CT) alebo pozitrónovej emisnej tomografie (PET) na diagnostiku rozličných ochorení.

klinický biochemik
Klinická biochémia je špecializovaný odbor medicíny, ktorý skúma základné biochemické procesy v ľudskom organizme z hľadiska ľudského zdravia, liečenia ochorení či z dôvodu prevencie vzniku choroby.

anesteziológia a intenzívna medicína
Anesteziológia a intenzívna medicína je odbor venujúci sa nielen anestézii - znecitliveniu, napr. podávaniu spinálnej či epidurálnej anestézie, celkovej anestézie, čiže úplnému uspatiu počas operácie, ale sa tiež zaoberá intenzívnou starostlivosťou o vážne chorých pacientov, ktorí vyžadujú udržiavanie životných funkcií aj pomocou prístrojov, napr. umelá pľúcna ventilácia a iné.

lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Fyziatria, balneológia a liečbená rehabilitácia (FBLR) sa zaoberá liečbou ochorení pôsobením fyzikálnych podnetov (teplo, voda atď.) na ľudské telo, využívaním prírodných liečebných prostriedkov v rámci komplexnej liečby a zároveň využíva prostriedky liečebnej telesnej výchovy, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie na zotavenie sa z choroby a čo najrýchlejšie zaradenie sa chorého do riadneho plnohodnotného života. FBLR je indikovaná napr. u ľúdí po cievnych mozgových príhodách s obmedzením pohyblivosti, po ortopedických, ako aj iných operáciách.

súdny lekár
Súdne lekárstvo, resp. forenzná medicína, spája zdravotníctvo a právo. Sudný lekár pomáha napr. zistiť príčiny náhleho úmrtia vlastným alebo cudzím zavinením, rieši skutkové a dôkazové otázky, ktorých zodpovedanie napomáha k vysvetleniu prípadu.

patológ
Patologická anatómia úzko súvisí so súdnym lekárstvom, ale okrem realizácie pitvy za účelom overania správnosti klinických diagnóz, sa zaoberá najmä morfologickou diagnostikou vzoriek tkanív odobratých biopsiou na určenie pôvodu ochorenia, ktoré doposiaľ nebolo možné zistiť inými metódami a tiež cytologickým vyšetrením, čiže zisťovaním zmien izolovaných buniek odobratých zo sliznice, krvi, moču a pod.

hematológ a transfuziológ
Hematológia a transfuziológia je odbor zaoberajúci sa ochoreniami krvi, ako napr. chudokrvnosťou (anémiou), jej diagnostikou a liečbou, v prípade potreby hematológ indikuje podanie transfúzie krvného preparátu, ďalej sa venuje poruchám zrážania krvi, ale aj prvotnej diagnostike zhubného ochorenia krvi, ako napr. leukémia. S hematológom-transfuziológom sa môžete stretnúť aj pri darovaní krvi, vykonáva vaše celkové vyšetrenie pred samotným odberom a určí, či váš zdravotný stav vyhovuje podmienkam darcovstva krvi.

lekár urgentnej medicíny
Urgentná medicína je odbor, ktorý sa primárne orientuje na akútne stavy. Obsahom urgentnej medicíny je včasné stanovenie diagnózy a liečenie všetkých stavov ohrozujúcich život, orgány alebo končatiny, znižovanie počtu bezprostredných i neskorších úmrtí a znižovanie utrpenia kriticky chorých.

klinický mikrobiológ
Klinická mikrobiológia sa venuje mikroskopickému vyšetreniu biologického materiálu, napr. moču jeho kultiváciou (pomnoženie baktérii) a zisťovaniu antibiotickej citlivosti na tieto mikróby.

neurochirurg
Neurochirurgia sa úzko špecializuje na ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému vyžadujúce si chirurgické riešenie, napr. operácie medzistavcových platničiek, operácie mozgových nádorov a pod.

plastický chirurg
Plastická chirurgia sa zaoberá operáciami a chirurgickými výkonmi slúžiacimi nielen na estetické, čiže skrášľovacie zákroky, ale aj operačnými riešeniami vrodených tvárových alebo iných anomálií detí ,napr. rázštep pery či podnebia. Plastický chirurg sa venuje aj liečbe následkov rozsiahlich popálenín tela, poranení šliach, nervou, nádorov kože a iných deformít. Zmeny ktoré vykonávajú plastický chirurgovia môžu byť dotačnné (lifting tváre, botulotoxin, atď.) alebo dlhodobé (operácie nosa, prsníkov, zmeny pohlavia, transplantácia kože, atď.)

ortopedický protetik
Ortopedická protetika sa zaoberá výrobou, aplikáciou a opravou ortéz a protéz vyrobených individuálne - priamo na mieru, nie sériovo.

alergológ a imunológ
Imunoalergológ sa zaoberá diagnostikou a liečbou rôznych alergií a porúch imunity, napr. sennou nádchou, astmou na alergickom podklade a pod.

radiačný onkológ
Radiačná onkológia poskytuje liečbu žiarením (rádioterapiu) pacientom s nádorovými i niektorými nenádorovými ochoreniami.

foniater
Foniatria je pododbor otorinolaryngológie zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou porúch sluchu a hlasu. Foniater poskytuje profesionálom (spevákom) napr. analýzu hlasového rozsahu a hlasové poradenstvo. Pri ťažkom postihnutí sluchu vám navrhne, aký naslúchací aparát je pre vás najvhodnejší.

reumatológ
Reumatológia sa venuje ochoreniam pohybových orgánov (väzy, svaly, šľachy, kĺby), ktoré sú skoro vždy spojené s bolesťami a často aj obmedzením pohybu, zápalmi kĺbov, napr. reumatickou artritídou, degeneratínymi ochoreniami - chorobami kĺbov z opotrebovania - artróze a reumatickým ochoreniam mäkkých tkanív, ako napr. fibromyalgia.

algeziológ
Algeziológ sa zaoberá diagnostikou a liečbou tažkých stavou chronickej (dlhotrvacej) bolesti nádorového aj nenádorového charakteru. Algeziológ aplikuje multidisciplinárny prístup pri rieši bolesti pacientou na základe čoho dokáže navrhnúť najvhodnejšiu komplexnú liečbu bolesti.

lekár nukleárnej medicíny
Nukleárna medicína je špecializovaný odbor medicíny, ktorý na diagnostiku chorôb využíva rádioaktívne látky upravené do formy tzv. rádiofarmák, ktoré sa hromadia v orgáne alebo tkanive a vysielajú slabé žiarenie, ktoré sa zachytáva na tzv. gamakamere. Napr. gamagrafia skeletu (kostry), kde sa podané radiofarmakum hromadí napr. v nádorovo zmenenom ložisku.

gastroenterológ
Gastroenterológia je špeciálny odbor vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení tráviacej sústavy. Tieto ochorenia sa môžu týkať orgánov ako: pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, konečník, pečeň, žlčník alebo pankreas.

kardiológ
Kardiológia sa venuje ochoreniam srdcovo-cievneho systému, čiže sa úzko špecializuje napr. na diagnostiku a liečbu ochorení srdca, napr. ischemickej choroby srdca, poruchám srdcového rytmu a a veľkých ciev srdca, napr. pľúcnice, aorty.

diabetológ
Diabetológ sa zaoberá diagnostikou a liečbou porúch metabolizmu cukrov. Diferencuje, či sa jedná už o cukrovku, o aký typ cukrovky sa u vás jedná, aká liečba je pre vás najvhodnejšia, zároveň sa venuje aj prevencii vzniku veľmi častých komplikácii cukrovky, ako napr. poškodenie obličiek, nervov, ciev atď. Zaoberá sa aj poruchami látkovej premeny, čiže aj metabolizmom tukov - lipidov.

neonatológ
Neonatológia je odbor zaoberajúci sa zdravotnou starostlivosťou o novorodencov, čiže od prestrihnutia pupočnej šnúry po 28. deň života. Neonatológ je lekár starajúci sa napr. o predčasne narodené dieťatko, ktorého vitálne funkcie nie sú ešte riadne dovyvinuté, vyžadujúce si zotavenie v inkubátore.

angiológ
Angiológia sa venuje prevencii, diagnostike a liečbe ochorení cievneho systému. Rieši ochorenia žíl (kŕčove žily, trombózy) a tepien (ischemická choroba dolných končatín atď.).

epidemiológ
Epidemiológia predstavuje náuku o štúdiu frekvencie výskytu a príčin ochorení u človeka, zaoberá sa nadmerným výskytom ochorení v populácii, ktorý sa nazýva epidémia. Epidemiológia má veľký podiel napr. na celkovej zaočkovanosti populácie, na evidencii ľudí s prenosnými ochoreniami, zabezpečuje nad nimi tzv. zdravotnícky dozor.

geriater
Geriatria je pododbor gerontológie, ktorá skúma všeobecné zákonitosti starnutia, predmetom jej záujmu je starý človek. Zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení špecifických pre toto vekové obdobie.

lekársky genetik
Lekárska genetika sa zaoberá ľudským genetickým materiálom - genómom, jeho poruchami s ohľadom na lekárske dôsledky, napr. vrodené (dedičné) choroby. K vrodeným chorobám patria ochorenia ako: downov syndróm, turnerov syndróm, klinefelterov syndróm, cystická fibróza, hemofília atď.

nefrológ
Nefrológia sa zaoberá diagnostikou a terapiou ochorení obličiek, napr. zápal obličiek, obličkové kamene, ochorenie glomerulov a pod. Nefrológ taktiež rieši s pacientmi stav po transplantáciu obličiek a dialýzu.

endokrinológ
Endokrinológia je odbor zaoberajúci sa ochoreniami žliaz s vnútorným vylúčovaním (štítna zľaza, nadobličky, hypofýza, epifyza a langerhansove ostrovčeky pankreasu), ktoré produkujú hormóny.

gynekologický sexuológ
Gynekologická sexuológia je špecializačný odbor venujúci sa ochoreniam ženských pohlavných orgánov, aj poruchám samotného pohlavného styku.

cievny chirurg
Cievna chirurgia sa zaoberá vrodenými a získanými ochoreniami a poraneniami ciev vyžadujúcimi operačné riešenie, napr. akútny uzáver tepny dolných končatín, výrazné kŕčové žily, výduť - aneuryzmu aorty a iné.

kardiochirurg
Kardiochirurgia je špeciálny chirurgický odbor venujúci sa závažným ochoreniam srdca, ktoré si vyžadujú operačné riešenie, napr. operácia chlopní, ischemickej choroby srdca, aneuryziem aorty, realizácia bypassu, transplantácia srdca a pod.

maxilofaciálny chirurg
Maxilofaciálna chirugia je jednou z možných špecializácií zubárov, ktorá sa zaoberá chorobami a úrazovou chirurgiou ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti. Napr. komplikované zlomeniny tvárových kostí, čeľustí atď.

lekár medicíny drogových závislostí
Medicína drogových závislostí je pododbor psychiatrie zaoberajúci sa problematikou alkoholizmu a drogových závislostí, účinkami a dôsledkami užívania drog na ľudský organizmus, liečbou ako aj osvetou a prevenciou rozširovania drogových závislostí. Odborníci zameraní na túto oblasť sa často venujú aj závislosti od tabaku a hier (gambling).

gerontopsychiater
Gerontopsychiatria je pododbor psychiatrie zabeorajúci sa duševnými poruchami starých ľudí. Zameriava sa obzvlášť na diagnostiku a liečbu demencií a ich komplikácií, ako aj na diagnostiku a liečbu iných psychických porúch vyskytujúcich sa v starobe (najmä depresie, delíriá, organické psychózy, bipolárne poruchy a niektoré ďalšie).

posudkový lekár
Posudkové lekárstvo sa zoaberá posudzovaním celkového zdravotného stavu a funkčných schopností vo vzťahu k pracovným a sociálnym nárokom a príslušnej právnej úprave. Skúma spôsobilosť na prácu, dodržiavanie liečebného režimu počas dočasnej práceneschopnosti. Posudkový lekár napr. rozhoduje o invalidite, trvaní práceneschopnosti, nároku na preukaz zdravotne ťažko postihnutého a pod. Je všestranne medicínsky vzdelaný a vo svojej práci sa riadi právnymi predpismi z oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a legislatívy európskej únie.

pediatrický neurológ
Pediatrická neurológia je odbor zaoberajúci sa neurologickými ochoreniami detí od narodenia do veku 18 rokov a ďalších 364 dní. Zaoberá sa sledovaním predčasne narodených detí, detí so zaostávaním psychomotorického vývoja, vrodenými vývojovými chybami centrálnej nervovej sústavy (CNS), záchvatovými ochoreniami epileptickej aj neepiletickej genézy, bolesťami hlavy, chrbtice, poúrazovými stavmi po infekciách CNS, neuroonkologickými diagnózami, demyelinizačnými ochoreniami (napr. skleróza multiplex) a pod.

detský psychiater
Detská psychiatria je odbor venujúci sa problematike porúch psychiky pacientov detského a dorastového veku, napr. problematike týraného, bitého a zneužívaného dieťaťa, ďalej neurovývinovým porúchám ADHD (poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou), problematike v oblasti drogových závislostí, agresívnych prejavov správania, liečbe posttraumatickej stresovej poruchy, problematike sebapoškodzujúceho a samovražedného správania,poruchám príjmu potravy - mentálnej anorexii, bulímii a záchvatovému prejedaniu, detskej schizofrénii, autizmu a depresiám.

hrudníkový chirurg
Hrudníková chirurgia sa venuje operačnému riešeniu chorôb v hrudníkovej oblasti. Zahŕňa pľúcne operácie, operácie medzihrudia a pohrudnice, odstránenie nádoru v hrudníku, operácie bránice a pažeráka a pod.

detský chirurg
Detská chirurgia sa venuje ochoreniam pacientov od narodenia do 18 rokov a ďalších 364 dní vyžadujúcim operačné riešenie. Zahŕňa diagnostiku a chirurgickú liečbu vrodených chýb a získaných ochorení všetkých telových systémov, ako aj úrazovú chirurgiu detských pacientov. Diagnostické a liečebné postupy uplatňuje pri ošetreniach náhlych brušných príhod, úrazov hrudníka, hlavy, brucha a končatín vrátane poranenia ciev a pod.

pediatrický ortopéd
Pediatrická ortopédia sa venuje ochoreniam pohybového aparátu u detí, získaným a vrodeným ochoreniam, napr. apláziou bedrových kĺbov, skoliózou, chybným držaním tela, asymetriou, plochými nohami a pod. Okrem toho sa zaoberá aj liečbou poúrazových stavov a športových ochorení.

pediatrický urológ
Pediatrická urológia sa zaoberá chorobami obličiek, močových ciest, pohlavného systému u detí.

pediatrický otorinolaryngológ
Pediatrická otorinolaryngológia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení ucha, nosa, nosovej dutiny, prínosových dutín, hltana a hrtana u detí.

lekár materno-fetálnej medicíny
Materno-fetálna medicína sa venuje diagnostike plodu vo vzťahu k matke. Matka a plod tvoria sopločnú jednotku, a preto zdravotný stav plodu úzko súvisí so zdravovtným stavom matky. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a liečbou zdravotného stavu tehotnej ženy a vnútromaternicového stavu embrya/plodu.

pediatrický alergológ a imunológ
Pediatrická imunoalergológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou alergických ochorení a poruchami imunitného systému - napr. alergické nádchy, konjunktivitídy, atopické ekzémy, potravinové alergie, poruchami imunitného systému - napr. časté infekcie dýchacích ciest, stavy po infekčnej mononukleóze, chronické zápaly, autoimunitné ochorenia a pod.

pediatrický reumatológ
Pediatrická reumatológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou reumatických chorôb kĺbov, svalov, šliach u detí. Tieto ochorenia sú chronické ochorenia a zaraďujeme sem napr. reumu, reumatoidnú artritídu, juvenilnú idiopatickú artritídu a pod.

pediatrický endokrinológ
Pediatrická endokrinológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou chorôb žliaz s vnútorným vylučovaním (hypotalamus, hypofýza, štítna žľaza, prištítne telieska, kôra nadobličiek, dreň nadobličiek, vaječníky a semenníky), metabolických ochorení kostí, diabetes mellitus, porúch látkovej premeny a výživy u detských pacientov. Najčastejšie diagnostikuje a lieči ochorenia štítnej žľazy, kedy štandardne využíva sonografické vyšetrenie. Okrem toho sa zameriava na liečbu hypofunkcie, hyperfunkcie endokrinného systému, syndrómy spojené s nadbytkom hormónov, ako aj rôzne neendokrinné poruchy spojené s ochoreniami žliaz.

pediatrický gastroenterológ, hepatológ
Tento odbor sa zaoberá chorobami tráviacej sústavy, vrátane pečene, žlčníka, pankreasu a poruchami výživy u detí. Využíva rôzne endoskopické vyšetrenia, fibroskopia, kolonoskopia

pediatrický kardiológ
Pediatrická kardiológia sa zaoberá ochoreniami kardiovaskulárneho systému u detí, vrátane vrodených chorôb srdca, ochorení chlopní a iné.

pediatrický pneumoftizeológ
Pediatrická pneumológia a ftizeológia sa venuje ochoreniam dýchacieho systému, aj tuberkulóze pľúc u detí.

pediatrický nefrológ
Pediatrická nefrológia sa zaoberá chorobami obličiek u detí.

hepatológ
Hepatológia je špeciálny odbor venujúci sa ochoreniam pečene, napr. stukovnateniu pečene, zápalom pečene, autoimunitným ochoreniam pečene atď.

gastroenterologický chirurg
Gastroenterologická chirurgia je špeciálny odbor chirurgie, nazývaný aj brušná chirurgia. Zaoberá sa operáciami v dutine brušnej, napr. odstránie slepého čreva - apendektómia, operácie pečene, sleziny, hrubého a tenkého čreva, pažeráka, žalúdka a pod.

neuropsychiater
Neuropsychiatria je špecializačný odbor spájajúci neurológiu a psychiatriu. Zaoberá sa výskumom, diagnostikou a liečbou neuropsychiatrických ochorení. Vysvetľuje pôvod psychiatrických ochorení neurologickými poruchami mozgu, napr. pri depresii je porucha regulácie v limbicko-kortikálnom systéme, pri poruchách príjmu potravy je atypická produkcia serotonínu, poškodenie pravého frontálneho a temporálneho laloku a iné.

lekár tropickej medicíny
Tropická medicína je špeciálny odbor infektológie zaoberajúci sa ochoreniami typickými pre exotické - tropické choroby. Keďže je veľká migrácia ľudí medzi štátmi, tropická medicína sa zaoberá aj prevenciou vzniku daných ochorení, napr. očkovaním pacientov pred vycestovaním do tropických krajín, napr. proti žltej zimnici a pod.

onkológia v gynekológii
Onkológia v gynekológii sa zaoberá onkologickou liečbou zhubných ochorení ženských pohlavných orgánov, zahrňajúcou hormonálnu liečbu, rádioterapiu, event. chemoterapiu.

lekár psychosomatickej a behaviorálnej medicíny
Psychosomatická a behaviorálna medicína sa zaoberá prepojenosťou zmien psychiky a správania so vznikom a rozvojom telesnej - somatickej choroby.

mamológ
Mamológia, resp. mamodiagnostika sa zaoberá rozlišovaním zhubných a nezhubných ochorení prsníka.

lekár reprodukčnej medicíny
Reprodukčná medicína je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami a poruchami reprodukčného systému ženy, s cieľom zabezpečiť alebo obnoviť jej plodnosť - fertilitu.

akupunkturista
Akupunktúra je jednou z alternatívnych metód liečenia rôznych ochorení, kedy dochádza k ovplyvneniu organizmu podráždením presne určených miest - akupunktúrnych bodov na povrchu i vnútri tela. Okrem zavedenia špeciálnych tenkých ihiel sa môže využívať aj elektropunktúra, kde sa bod dráždi elektrickým impulzom. Akupunktúra vníma pacienta ako celok, a preto sa nezameriava len na liečbu konktérneho ochorenia alebo orgánu, ale vníma človeka komplexne.

andrológ
Andrológia sa venuje komplexnej starostlivosti o močo-pohlavný systém muža. Rieši akútne, chronické choroby, poruchy plodnosti, erekcie, mužskú antikoncepciu a pod.

gynekologický urológ
Gynekologická urológia sa venuje ochoreniam močo-pohlavného systému u žien, napr. unikaniu moču spôsobeného nedostatočnou funkciou svalov malej panvy a iné.

onkológia v chirurgii
Onkológia v chirurgii zabezpečuje komlexnú onkochirurgickú starostlivosť o pacientov so solídnym nádorovým ochorením tráviaceho traktu, dutiny brušnej, štítnej žľazy, prsníka a iné. Realizujú kuratívne operácie (radikálne), resp. paliatívne operácie (predlžujúce život pacienta).

onkológia v urológii
Onkológia v urológii je špeciálny odbor zaoberajúci sa onkologickou liečbou v urológii, prevenciou, diagnostikou a liečbou, napr. karcinóm močové mechúra, obličky, prostaty, semeníka a iné.

pediatrický anestéziológ
Pediatrická anesteziológia je subšpecializačný odbor, ktorý sa zaoberá anesteziologickou starostlivosťou detí a zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Zároveň rieši chronickú a neznesiteľnú bolesť u detí od narodenia do 18. roku života.

pediatrický hematológ a onkológ
Pediatrická hematológia a onkológia sa zaoberá zdavotnou starostlivosťou o deti s nádorovým ochorením krvi.

pediatrický infektológ
Pediatrická infektológia sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o deti s infekčnými - nákazlivými ochoreniami.

lekár pediatrickej intenzívnej medicíny
Pediatrická intenzívna medicína poskytuje intenzívnu starostlivosť o kriticky choré deti, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného či viacerých orgánových systémov.

lekár paliatívnej medicíny
Paliatívna medicína je odbor zaoberajúci sa paliatívnou starostlivosťou o pacientov s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou chorobou s časovo obmedzeným prežitím, s cieľom čo najviac zlepšiť ich kvalitu života do ich smrti, zmierniť ich utrpenie, bolesti. Príkladom zariadenia poskytujúceho takútu starostlivosť je tzv. hospic.

pediatrický oftalmológ
Pediatrická oftalmológia je špecializačný odbor zaoberajúci sa zdravotnou starostlivosťou o deti, ich zrak, choroby očí a pod.

sexuológ
Sexuológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa pohlavným - sexuálnym životom, jeho prejavmi a poruchami, napr. nepríjemné pocity ženy počas sexuálneho styku, predčasná ejakulácia u možov a pod.

lekár pediatrickej urgentnej medicíny
Pediatrická urgentná medicína sa venuje kriticky chorým deťom, liečeniu všetkých stavov ohrozujúcich život detí.

psychiatrický sexuológ
Psychiatrická sexuológia sa zaoberá riešením psychických problémov týkajúci sa sexuálneho života.

farmaceut
Farmácia sa zaoberá prípravou a vydávaním liečív a iných zdravotníckych prostriedkov a dietických potravín, ale taktiež poskytovaním farmaceutických informácií a rád.

psychológ
Psychológia je, jednoducho povedané, veda o duši, zaoberá sa rôznymi duševnými poruchami podobne ako psychiatria, ale psychológ nie je lekár, je to edukovaný odborník, ktorý vám pomôže vyrovnať sa napr. s psychicky zaťažujúcimi životnými udalosťami, strachom a iné.

klinický psychológ
Klinická psychológia je špecializačný odbor psychológie zaoberajúci sa psychologickou starostlivosťou, prevenciou, diagnostikou a liečbou porúch psychiky.

poradenský psychológ
Poradenská psychológia je odbor poskytujúci poradenské služby v oblasti riešenia osobných, rodinných, partnerských, pracovných problémov a pod. v poradniach zdravia.

psychoterapeut
Psychoterapia sa zaoberá liečbou psychických ochorení psychologickými prostriedkami, ako sú rozhovor, neverbálne správanie, emócie, vytváranie vzťahu medzi terapeutom a klientom a pod.

logopéd
Logopédia je interdisciplinárny vedný odbor zaoberajúci sa komunikáciou, vývinom komunikačnej schopnosti, liečením ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou, výchovou a vzdelávaním týchto ľudí atď.

klinický logopéd
Klinická logopédia je odbor zaoberajúci sa pacientmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, napr. zajakávanie sa, koktanie a pod. Poskytuje starostlivosť aj v ústavných zariadeniach.

afaziológ
Afaziológia sa zaoberá poruchou reči - afáziou, cieľom je naučiť tzv. afatika nájsť si vlastný spôsob komunikácie v každodennom živote.

zubný lekár
Stomatológia, resp. zubné lekárstvo, je medicínsky odbor venujúci sa ochoreniam zubov, kostí a mäkkých tkanív v ústnej dutine u dospelých.

čeľustný ortopéd
Čeľustná ortopédia je pododbor stomatológie, zaoberá sa chybným postavením čeľustí a zubov. Lieči krivé zuby, medzizubné medzery, stesnanie zubov, svalové zlozvyky, škrípanie zubov, alebo problémy s čeľustnými kĺbmi. Medzi hlavné liečebné prostriedky možno zaradiť snímateľnú dlahu, nočný strojček a fixný aparát.

detský zubný lekár
Detské zubné lekárstvo je odbor zaoberajúci sa chorobami zubov, kostí a mäkkých častí ústnej dutiny u detí.

refrakčný chirurg
Refrakčná chirurgia sa zaoberá chirurgickým odstráneným refrakčných chýb oka, teda krátkozrakosti, ďalekozrakosti alebo astigmatizmu.

homeopat
Homeopatia je bezpečná a účinná metóda alternatívnej medicíny, ktorá je založená na použití minimálnych až nulových koncentrácií liečiv. Využíva vlastnú schopnosť organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia a kladie dôraz na individuálny prístup k pacientovi a k jeho ochoreniu. Homeopatia je schopná liečiť od jednoduchých akútnych ochorení, ako sú chrípky, horúčky, prechladnutia, angíny, zápaly priedušiek, močových ciest atď., až po závažnejšie a vážne chronické choroby – alergie, ekzémy, astmu, sennú nádchu, sklerózu multiplex, epilepsiu a iné.

telovýchovný lekár
Telovýchovné lekárstvo je samostatný nadstavbový klinický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá adaptáciou a reakciami zdravého, oslabeného, trvalo zdravotne poškodeného, respektíve chorého človeka na pohybovú činnosť. Zameriava sa na využívanie pohybovej aktivity ako prirodzenej fyziologickej kompenzácie (eliminovanie vplyvu) nepriaznivých životných podmienok, regenerácie (obnovovania) síl, udržiavania telesnej a duševnej výkonnosti, predlžovanie aktívneho života a na prevenciu a liečbu porúch zdravia, chorôb aj úrazov.

parazitológ
Parazitológia je odbor zaoberajúci sa parazitujúcimi organizmami živočíšneho pôvodu, cudzopasiacimi sa na tele alebo v tele človeka. Skúma vzťahy medzi parazitom a hostiteľom a vplyv parazitov (mrle, pásomnica, šrkavky, meňavky, rôzne tropické parazity a pod.) na zdravie hostiteľa.

dietológ
Dietológia sa zaoberá úpravou zloženia stravy u zdravých aj chorých jedincov. Najčastejšími témami sú: redukcia hmotnosti, detská výživa, športová výživa, výživa pri zvýšenej hladine cholesterolu, cukrovke, alergii či intolerancii potravín, tráviacich ťažkostiach, poruchách imunity, rakovine a iných chorobných stavoch.

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia sa zaoberá diagnostikou, liečbou poškodeného zdravia pracujúcich v súvislosti s vykonávanou prácou. Posudzuje choroby z povolania a iné poškodenia zdravia pri práci.

fyzioterapeut
Fyzioterapia sa zameriava na špecializované fyzioterapeutické činnosti s cieľom udržať, podporiť, obnoviť pohybový systém alebo spomaliť progres u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom opäť získať stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu.

rehabilitácia
Rehabilitačný proces je dlhodobý dej, ktorého cieľom je obnovenie postihnutých funkcií a prevencia invalidity.

pôrodný asistent
Pôrodný asistent pracuje ako partner ženy, poskytuje jej potrebnú podporu, starostlivosť a radu v priebehu tehotenstva, pôrodu a v popôrodnej dobe, vedie pôrod na svoju vlastnú zodpovednosť, poskytuje starostlivosť novorodencom a deťom v kojeneckom veku.

dentálny hygienik
Dentálna hygiena patrí medzi zubné odbory a zaoberá sa ochoreniami ďasien - gingivitídu, paradontózu, zubné kazy. Zabezpečuje profesionálne čistenie zubov, odstraňovanie zubného kameňa a leštenie zubov. Dentálny hygienik vychováva a inštruuje k správnej technike čistenia zubov.

genetická toxikológia a prevencia rakoviny
Genetická toxikológia a prevencia rakoviny sa zaoberá skúmaním biologických účinkov faktorov v pracovnom a životnom prostredí, potravinách a substrátoch pre jednotlivcov či vybraté skupiny populácie, ktoré môžu spôsobiť genetické zmeny. Využíva napríklad metódu CALPL – cytogenetickú analýzu ľudských periférnych lymfocitov.

dopravný psychológ
Dopravní psychológovia vykonávajú vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vodičské oprávnenia rôznych skupín. Dopravná psychológia je taktiež odborné poradenstvo zamerané na osoby, ktoré sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osoby, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Cieľom odborného poradenstva je predchádzať rizikovému správaniu sa počas cestnej premávky.

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.