Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

Časté otázky

 
Prinášame vám odpovede na často kladené otázky. Radi vám pomôžeme a poradíme pri využívaní našich služieb. V prípade, že tu nenájdete riešenie, napíšte nám do okna vpravo dole.

O PROJEKTE



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Aktuálny zoznam odborníkov a ich špecializácie nájdete v sekcii: „Zoznam Odborníkov. Uvedený zoznam sa stále mení a odborníkov a jednotlivé špecializácie neustále dopĺňame.

Samozrejme. V zozname odborníkov sú aj odborníci na detských pacientov. Nájdete tu širokú škálu odborníkov - pediatrov, stačí len vyhľadať toho, ktorého konzultáciu práve potrebujete. Zoznam pediatrických špecializácií neustále rozširujeme a dopĺňame o nových odborníkov.

Ceny za konzultácie si stanovujú vždy individuálne samotní odborníci prostredníctvom svojho profilu a odvíjajú sa od rozsahu konzultácie. Ceny sa pohybujú v závislosti od rozsahu konzultácie v priemere od 5 do 50 eur. Ak ide o jednoduchú konzultáciu, odpoveď je spravidla rýchla a pacient ju získa do dvoch až troch dní. Pri rozsiahlejších konzultáciách, ktoré vyžadujú osobitý čas na preštudovanie všetkých dostupných informácií sa čas na odpoveď môže predĺžiť. Keď klient získa stanovisko od odborníka, môže mu poslať daľšie otázky, ktoré sú zahrnuté v cene konzultácie.

Pri výbere konkrétneho odborníka môžete konzultovať svoj problém mimoriadne efektívne. Ak ide o základnú konzultáciu, na odpoveď netreba dlho čakať a získate ju v priemere za 1 až dva 2 dni. Pri rozšírených či komplexných konzultáciách, vyžadujúcich si určitý dobu na odborné posúdenie vašej otázky získate odpoveď odborníka do 3 až 7 dní. Je potrebné uviesť, že každý odborník si stanovuje čas na odpoveď sám, takže je to priamo v jeho kompetencii.

Konzultácie odborníkov z Klik-klinik majú odporúčací charakter a vykonané by mali byť iba po osobnej konzultácii s vašim lekárom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti klienta. Ak máte pocit, že Vám váš osobný lekár neposkytuje zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť, môžete zmeniť lekára alebo sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Je veľa prieskumov, ktoré hovoria o množstve úkonov, ktoré sa dajú vykonať na diaľku. Základom sú však kvalitné podklady, na základe ktorých odborník dokáže posúdiť zdravotný stav pacienta.

Aj v súčasnosti bodovník úkonov lekára obsahuje telefonickú konzultáciu, avšak mnohé kliniky poskytujú konzultácie cez telefón, emailom alebo poradenstvo na webe. Na rozdiel od platformy Klik-klinik.sk však tieto cesty nie sú zabezpečené a neposkytujú dostatočnú ochranu citlivých údajov pacienta.

Návšteva špecialistu je vždy základom riešenia každého zdravotného problému. Odborníci Klik-klinik Vám však na základe opisu vašich ťažkostí poradia, na koho konkrétne sa máte v prvom slede obrátiť, aby ste nemuseli tráviť množstvo času po čakárňach. Poskytnú Vám tiež alternatívny odborný názor v prípade, že už ste absolvovali vyšetrenia, ale liečba nemá želaný efekt alebo si nie ste istý efektivitou liečebného postupu, ktorý Vám navrhol váš odborník.

Ak odborník nedokáže na základe Vami poskytnutých údajov posúdiť váš problém, môže konzultáciu zamietnuť a poplatok vám nebude účtovaný.

Ak máte pocit, že vám odborník neposkytol vyčerpávajúce informácie k riešeniu vášho problému, môžete využiť systém doplňujúcej otázky, pričom akceptované budú len doplňujúce otázky súvisiace s konzultovanou témou. Ak ani napriek tomu nebudete s odpoveďami spokojný, môžete využiť inštitút reklamačného konania. Reklamačný orgán prevádzkovateľa má na jej vybavenie 30 dňovú lehotu.



AKO SYSTÉM POUŽÍVAŤ

Do systému Konzultácie sa zapojíte prostredníctvom registrácie. Po kliknutí na menu „Registrácia“ sa Vám otvorí registračný formulár, ktorý je nutné vyplniť. Kľúčové údaje pre registráciu sú zvýraznené a bez ich vyplnenia nebude registrácia možná.

Klient zároveň musí potvrdiť, že súhlasí so zmluvnými podmienkami portálu ZDRAVIE.sk, pravidlami platformy Konzultácie a so spracovaním osobných údajov.

Na to, aby ste si vybrali vhodný typ Konzultácie Vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali popis jednotlivých typov, ktorý nájdete tu. Na inšpiráciu Vám tiež môžu poslúžiť vzorové Konzultácie, ktoré sme pre Vás pripravili.

UPOZORNENIE: Zverejnené otázky a odpovede sú len informatívne a fiktívne. Zverejnená forma a rozsah vzorovej odpovede nemusí byť totožná s odpoveďou odborníka, ktorú získate pri Vami realizovanej Konzultácii.

Odborníka si v systéme Konzultácie môžete vybrať v zásade 3 spôsobmi:

Ak viete konkrétne meno odborníka, ktorého hľadáte, systém Vám jednoducho umožní jeho vyhľadanie po zadaní mena.

Ak viete konkrétnu špecializáciu, ktorú hľadáte (napr. neurológ, pediater, chirurg...), zvoľte si vyhľadávanie podľa špecializácie odborníka. Túto špecializáciu napíšte do vyhľadávacieho poľa. Systém Vám bude následne selektovať odborníkov, ktorý vyhovujú Vašim kritériám. Zvoľte si jedného z nich a realizujte Vašu konzultáciu.

Treťou možnosťou je vyhľadávanie podľa lokalizácie Vášho zdravotného problému. Znamená to, že si na obrázku ľudského tela kliknutím zvolíte časť, kde je Váš zdravotný problém približne lokalizovaný (napr. hlava, krk, brucho...). Systém Vám bude následne automaticky generovať špecializácie lekárov, ktorých odbornosť môže súvisieť s Vašim zdravotným problémom a jeho lokalizáciou. Ďalší postup je totožný ako pri vyhľadávaní podľa špecializácie.

V prípade, že si neviete poradiť a vybrať špecializáciu, ktorú by ste mali vyhľadať v súvislosti s Vašim zdravotným problém, využite služby všeobecných lekárov, ktorí sú v systéme Konzultácie zapojení. Popíšte im Váš problém a oni Vás už odborne nasmerujú a poradia Vám.

Áno, systém Vám umožňuje realizovať neobmedzené množstvo Konzultácií s rôznymi odborníkmi. Je to na Vašom rozhodnutí. Každú Konzultáciu zadávate nezávisle.

Áno. S jedným a tým istým odborníkom je možné realizovať aj viacero Konzultácií. Je však nutné zdôrazniť, že jednotlivé otázky, ktoré spolu tematicky nesúvisia, sa musia zadávať vždy samostatne, ako nová Konzultácia.

Odborníkovi teda nie je možné zaslať viacero otázok na rozdielne témy v rámci jednej zvolenej Konzultácie. Ak by takýto prípad nastal, odborník má právo vybrať si, na ktorú otázku, resp. tému, bude odpovedať a ďalšie otázky môže ignorovať.

Áno, systém Konzultácie je spoplatnený. Cenu za jednotlivé typy Konzultácií si určuje odborník a je uvedená v jeho profile. Ceny za službu môžu byť pri jednotlivých typoch Konzultácií u jednotlivých lekárov rozdielne. Je teda vyslovene na Vás, akú Konzultáciu a akého odborníka si ju vyberiete. Pozri aj otázku: „Ako prebieha platba“.

Po skontrolovaní sumáru konzultácie prechádzate k platbe. Platba za konzultáciu je realizovaná cez platobnú bránu Go Pay prostredníctvom platobnej karty.

Platíte čiastku, ktorú má odborník uvedenú pod Vami zvolenou Konzultáciou.

Ak odborník neodpovie, respektíve bude Vaša Konzultácia na základe zmluvne definovaných dôvodov zrušená, objednávka sa automaticky stornuje po 14 dňoch. Na účet, z ktorého bola suma za službu uhradená, sa Vám do 7 dní vráti celé peňažné plnenie za službu.

V systéme Konzultácie sa využívajú štandardné platobné karty: VISA, VISA Electron, Master Card a Maestro.

Odpoveď odborníka Vám bude doručená v termíne, ktorý má odborník definovaný vo svojom profile podľa jednotlivých typov Konzultácií. To znamená, že v prípade, ak tam odborník bude mať uvedené – „odpovedám do 5 dní“, tak by Vám v tejto stanovenej lehote mala byť jeho odpoveď doručená.

Odborník Vás samozrejme môže požiadať aj o predĺženie času na doručenie odpovede. Maximálny možný čas na zaslanie odpovede lekára klientovi je však systémovo limitovaný na 14 kalendárnych dní od doručenia otázky. V tomto prípade máte právo kedykoľvek odmietnuť predĺženie termínu na doručenie odpovede a zadanú otázku zrušiť. Za nezrealizovanú konzultáciu neplatíte!

Pre zistenie tejto informácie nemusíte byť do systému Konzultácie permanentne prihlásený. Pri registrácii do systému Klik-klinik totiž zadávate svoj email, ktorý bude slúžiť na prípadnú komunikáciu medzi Vami a prevádzkovateľom systému Konzultácie. Na Vami zadanú emailovú adresu Vám budú zároveň zasielané aj informácie o doručení odpovede, prípadne iné upozornenia o vybavovaní Vašej konzultácie.

Odborník má právo Vami zadanú otázku odmietnuť. O dôvodoch svojho rozhodnutia Vás môže a nemusí informovať. Nie je to jeho povinnosťou.

V prípade odmietnutia si prosím pozorne prečítajte dôvody, pre ktoré odborník Vašu otázku odmietol a riaďte sa podľa nich. Ak žiadne dôvody neuviedol, vyhľadajte si prosím v systéme ďalšieho odborníka podľa Vami definovanej špecializácie a zašlite mu Vašu otázku. Za nezrealizovanú konzultáciu neplatíte!

V prípade, že je lekár časovo zaneprázdnený, ale má záujem na Vašu otázku odpovedať, môže Vám zaslať informáciu so žiadosťou o predĺženie času na doručenie odpovede.

Maximálny možný čas na zaslanie odpovede lekára klientovi je systémovo limitovaný na 14 kalendárnych dní od doručenia otázky. V tomto prípade máte právo kedykoľvek odmietnuť predĺženie termínu na doručenie odpovede a zadanú otázku zrušiť.

Áno, máte možnosť odborníkovi položiť doplňujúce otázky. Ich počet je limitovaný Vami zvoleným typom Konzultácie.
Základná konzultácia – 1 doplňujúca otázka
Rozšírená konzultácia – 2 doplňujúce otázky
Komplexná konzultácia – 3 doplňujúce otázky
Konzultácia s mojim odborníkom (Online konzultácia s vašim zmluvným odborníkom, ktorý vedieť Vašu zdravotnú evidenciu) – 4 doplňujúce otázky

Odborník Vám zároveň môže umožniť položenie doplňujúcich otázok nad rámec zvoleného typu Konzultácie. Pre klienta to však nie je nárokovateľné.

Vašu novú konzultáciu môžete zrušiť kedykoľvek až do momentu, kedy si ju odborník prečíta. Môžete tak urobiť aj v prípade, keď Vám odborník neodpovie v lehote, ktorú má uvedenú vo svojom profile a nepožiada Vás o predĺženie času na odpoveď. Predĺženie času na odpoveď, o ktorú Vás odborník požiadal, môžete a nemusíte akceptovať.

Ak nie ste spokojný s odpoveďou odborníka alebo jej jednoducho nerozumiete, tak nezabúdajte, že na ujasnenie odpovede môžete v prvom kroku využiť položenie doplňujúcej otázky. Akceptované budú len doplňujúce otázky súvisiace s konzultovanou témou. Ich počet je limitovaný typom zvolenej Konzultácie. Odborník má príležitosť, umožniť Vám položenie doplňujúcej otázky nad rámec limitovaného počtu.

Ak ani napriek tomu nebudete s jeho odpoveďami spokojný, môžete využiť inštitút reklamačného konania a podať sťažnosť. Vašu sťažnosť bude posudzovať reklamačný orgán prevádzkovateľa, ktorý má na jej vybavenie 30 dňovú lehotu. Prevádzkovateľ požiada v súvislosti s Vašou sťažnosťou o vyjadrenie aj dotknutého odborníka. Celý proces prebieha elektronicky v rámci platformy Konzultácie. V prípade, že reklamačný orgán rozhodne vo Váš prospech, peniaze budú vrátené na Váš účet. Ak rozhodne v prospech odborníka a Vaša sťažnosť bude označená za neopodstatnenú, peniaze budú odoslané na účet odborníka. Reklamačné konanie sa tým uzatvára.

Pravidlá a podmienky reklamačného konania nájdete tu.

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.




Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.