Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

O druhom posudku nevieme


O druhom posudku nevieme

Natália FÓNOD BABINCOVÁ, moderátorka: Ak si nie ste istý diagnózou, ktorú vám určil lekár, máte nárok na druhý lekársky posudok. Názor druhého lekára na tú istú diagnózu vám dokonca hradí zdravotná poisťovňa. U nás je táto možnosť dostupná už asi dva roky, no veľa občanov o nej vôbec nevie.

Hana DŽURNÁ, redaktorka: To čo je v európskom zdravotníctve bežný štandard, na Slovensku až takou samozrejmosťou nie je. Získať názor druhého odborníka môže byť pre pacienta problém.

pacientka: Nebolo to jednoduché, pretože každý špecialista vás hneď odporučí na to, že ten predo mnou to už takto zdiagnostikoval. V zahraničí je úplne bežné, že si idete overiť svoj výsledok niekde inde. Či naozaj máte taký vážny problém alebo nemáte. Nie je to len na názore jedného odborníka.

Hana DŽURNÁ, redaktorka: Pacienti navyše nie sú dostatočne informovaní o tom, na čo majú vlastne názor. O druhom lekárskom posudku niektorí počuli po prvýkrát.

pacient: No o tom neviem vôbec.

pacient: Nie. Neviem.

pacient: Neviem o tom.

Hana DŽURNÁ, redaktorka: V zahraničí je pritom dnes bežné konzultovať svoju diagnózu s druhým odborníkom už aj cez internet. Táto myšlienka sa začína rozvíjať pomaly už aj u nás.

Martin MARUŠKA, internetový zdravotný portál: Myslíme si, že ľudia majú častokrát problém nájsť si kvalitného lekára a začať s ním reálne komunikovať. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sme začali na takomto systéme pracovať a vyvíjať ho tzn. umožniť ľuďom, nech sa nachádzajú kdekoľvek v rámci Slovenska alebo aj zahraničia, aby si takéhoto špičkového lekára mohli nájsť a položiť mu otázku resp. konzultovať s ním svoj zdravotný problém.

Hana DŽURNÁ, redaktorka: U našich západných susedov sa tento spôsob diagnostiky osvedčil natoľko, že niektoré zdravotné poisťovne týmto portálom ponúkli spoluprácu a online konzultácie preplácajú. U nás sa o takejto spolupráci zatiaľ ani neuvažuje.

Eva RAVINGEROVÁ, hovorkyňa VŠZP: Online konzultácia nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.

Hana DŽURNÁ, redaktorka: Aj keby sa v budúcnosti predsa len podarilo portálom nadviazať spoluprácu s poisťovňami, novinka by na Slovensku nemusela mať úspech.

pacient: Nikdy som to nevyužil, ale ani som to nepotreboval doteraz našťastie.

pacient: Dôverujem lekárom.

pacient: Dôverujem svojmu. Čo mu chodím osobne.

Hana DŽURNÁ, redaktorka: Hana Džurná, Taa3.

www.ta3.com

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.