Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

Odborníci radia: Dať sa zaočkovať proti chrípke, alebo nie?


Odborníci radia: Dať sa zaočkovať proti chrípke, alebo nie?

Očkovanie je vhodné najmä pre rizikové skupiny ľudí. Počet pacientov, ktorých trápi chrípka, každý týždeň pribúda. Práve toto ochorenie sa radí medzi najbežnejšie a najčastejšie.

Ľudia so slabšou imunitou mu môžu podľahnúť aj niekoľkokrát za rok. Najmä v jesennom období vplyvom chladnejšieho počasia sme náchylnejší mu podľahnúť. Ochráni nás pred ním očkovanie? Nový Čas oslovil piatich lekárov a opýtal sa, či je očkovanie skutočne účinnou prevenciou.

Internista Ivan Medžo, klik - klinik

NIE

- Vo svojej praxi toto očkovanie všeobecne neodporúčam vzhľadom na moje skúsenosti, ale aj skúsenosti kolegov, a tiež vzhľadom na fakt, že chrípka prakticky nie je smrteľné ochorenie medzi ľuďmi v aktívnom veku (18 - 65 rokov).

- Vplyvom očkovania dochádza k nezvratnej zmene imunitnej odpovede očkovaných ľudí a aj k zmene klinických príznakov a priebehu chrípky.

- Očkovaní nemávajú klasický priebeh ochorenia , ale ten sa mení, prevažujú príznaky sekundárnych pneumokokových infekcií alebo krátkodobých črevných chrípok (1-2 dni), s úporným zvracaním a hnačkami , ktoré rovnako rýchlo a spontánne ustúpia.

- Odporúčam prísne aplikovanie epidemiologických opatrení v spoločenstvách ohrozených ľudí, ktoré spolu so správnou životosprávou, otužovaním, primeraným obliekaním v prechodnom období , vedia rovnako účinne zabezpečiť ich priaznivý zdravotný stav.

- Za pozitívum očkovania proti chrípke môžem považovať zlepšenie stavu v rámci populácie starších ľudí nad 65 rokov , prípadne ohrozených detí do 5 rokov, nie však inak zdravých jedincov z týchto vekových skupín.

internista Ivan Medžo, klik - klinik Autor: anc

internistka, Iveta Plšeková, klik - klinik

ÁNO, ALE

- Ukazuje sa, že v krajinách s vysokou očkovanosťou je výskyt chrípok a jej komplikácií oveľa nižší než v krajinách, kde je očkovanie nedostupné.

- Za výhody očkovania považujem skúsenosť, že vybrané rizikové skupiny sú väčšmi chránené . Mám mnoho pacientov, ktorí sa každý rok očkujú a predchádzajú tak chrípke.

- Nenútim pacientov očkovať sa. Sú takí, ktorí majú dobrú obranyschopnosť a očkovanie u nich nie je potrebné .

- Ale starší ľudia, ľudia s cukrovkou, vysokým tlakom a ochoreniami srdca , imunokomprimovaní ľudia sú oslabenejší, a tak u nich chrípka prebieha ťažšie, s komplikáciami, preto je u nich očkovanie vhodné .

- Nežiaducimi účinkami sú prechodné stavy podobné chrípke 1-2 dni. Je to znak imunitnej odpovede a tvorby protilátok a stav sám prejde. Len veľmi malé percento ľudí má neurologické príznaky Guillain-Barrého syndrómu, ja som sa stretla len s 1 prípadom za 20 rokov praxe.

internistka, Iveta Plšeková, klik - klinik Autor: anc

internista, Slavomír Šuch, klik - klinik

ÁNO, ALE

- Som úplne presvedčený, že najúčinnejšou dostupnou prevenciou šírenia chrípky je každoročné očkovanie vakcínou proti chrípke.

- Kým pre zdravých a odolných ľudí chrípka predstavuje obvykle len niekoľko nepríjemných dní strávených prekonávaním akútnych príznakov, pre oslabené či rizikové skupiny môže byť závažným ohrozením zdravia a dokonca aj života. Napríklad pre ľudí trpiacich na chronické srdcové zlyhávanie patrí očkovanie proti chrípke medzi najúčinnejší prostriedok zabraňujúci predčasnej smrti a je preto povinnosťou ošetrujúceho lekára túto možnosť pacientovi navrhnúť.

- K plusom patrí fakt, že p odanie očkovacej látky ultratenkou ihlou je takmer bezbolestné a prípadné sprievodné celkové či lokálne príznaky, ktoré sa vo väčšine prípadov ani neobjavia, sú len prejavom naštartovania tvorby protilátok a do niekoľkých dní úplne vymiznú.

- Prípadné tajuplné ochorenia spôsobené očkovaním proti chrípke sa vyskytujú len v laických internetových diskusiách, bez reálnych medicínskych dôkazov o ich existencii a ich súvislosti s podaním vakcíny.

- Medzi mínusy podania protilátky očkovaním považujem strach ľudí z injekčnej ihly a predsudky proti spôsobu prevencie vakcináciou , obvykle spôsobené ich nevedomosťou alebo náchylnosťou veriť konšpiračným teóriám či neovereným mýtom. Preto sa vakcína dostane len k malému percentu tých, ktorí ju naozaj potrebujú, a mnoho ľudí zbytočne zomiera, alebo ostane postihnutých na následky komplikácií prekonanej chrípky.

internista Slavomír Šuch, klik - klinik Autor: anc

obvodný lekár Pavel Nemeček

ÁNO

- Očkovanie proti chrípke by mali absolvovať predovšetkým starí ľudia a ľudia s chronickými ochoreniami (cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia, pľúcne choroby, atď.).

- Vhodné je, keď sa zaočkujú osoby, ktoré prichádzajú do styku s väčším počtom ľudí .

- Veľakrát ľudí odrádza, že aj keď sa zaočkujú, ochorejú na chorobu dýchacích ciest. Tu je dôležité upozorniť, že veľakrát ide len o tzv. rhinovirusy - t. j. bežnú nádchu a nie o chrípku.

- Samotná vakcína proti chrípke má každoročne iné zloženie. Medzinárodná zdravotnícka organizácia určí, ktoré tri typy vírusov chrípky budú pre danú sezónu najrozšírenejšie. Proti týmto vírusom sú zaočkovaní jedinci imúnni. Proti ostatným nie, preto sa môže asi v niektorých prípadoch stať, že sa nakazia iným vírusom chrípky .

obvodný lekár Pavel Nemeček Autor: depositphotos, anc

Internistka Etela Janeková, Inclinik

ÁNO

- Očkovanie odporúčam aj pre ľudí v produktívnom veku , keď môže zjednodušiť priebeh ochorenia a umožniť kratšiu práceneschopnosť.

- Očkovanie je účinná prevencia proti ochoreniu na chrípku.

- Každý, kto sa dá očkovať, minimalizuje možnosť, že na túto chorobu prenášanú vírusmi, ochorie.

- Odporúčam ho najmä oslabeným rizikovým skupinám, medzi ktoré patria starší ľudia, malé deti a tehotné ženy.

- Očkovaním sa nedá na 100?% vylúčiť, že očkovaný na chrípku v danom roku neochorie, ale podstatne minimalizuje riziko.

Očkovanie je vhodné najmä pre rizikové skupiny ľudí.

internistka Etela Jankeová, Inclinik Autor: anc

Kedy je vhodné vykonať očkovanie

Lenka Skalická, úrad verejného zdravotníctva

Očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až novembra, aby sa včas stihli vytvoriť ochranné protilátky. Možno očkovať aj v ďalších zimných mesiacoch do objavenia epidémie chrípky. V januári sa počet ochorení postupne zvyšuje a vo februári epidémia chrípky vrcholí.

Komu poisťovne očkovanie uhrádzajú

Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2014/2015 uhrádzajú v plbnej výške všetkým svojim postencom všetky zdravotné poisťovne v Slovenskej republike. Úhrada sa realizuje poskytovateľovi lekárskej starostlivosti na základe lekárskeho predpisu.

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.