Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

Mgr. Katarína Klincová

psychológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Sieť onkopsychológovCena:
9,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
---
Čas:
---

---

Cena:
0,00 €
Čas:
0 dní


Prax (od roku):
2014
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Trnava
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Začínala som ako psychologička v reedukačnom centre pre mládež., kde som pracovala s adolescentmi s poruchami správania, s emočnými poruchami a s problémom abúzu omamných látok. Poskytovala som im poradenské služby pri konkrétnych problémoch (emočné, behaviorálne, vzťahové, stresové, psychosomatické a pod.). V súčasnosti pracujem ako psychologička pri lôžkach nevyliečitelne chorých a zomierajúcich pacientoch, príp. poskytujem konzultácie onkologickým pacientom a ich blízkym. Ponúkam konzultáciu či už pre rodiny s deťmi s problematickým správaním, ale aj pre dospelých, ktorí prežili stratu blízkeho (či akúkoľvek stratu), prípadne sa ocitli v ťažkej situácii z dôvodu ochorenia.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

V roku 2013 som ukončila magisterský stupeň v odbore psychológia na Trnavskej univerzite. Ako dobrovoľníčka som spolupracovala s Krízovým centrom v Trnave (prostredníctvom Úsmev ako dar) a s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave. V oboch som sa venovala deťom, prevažne s poruchami správania. Prax som vykonávala na Psychiatrickej klinike vo FNsP Trenčín. Aktuálne vykonávam psychologickú činnosť v oblasti onkopsychológie. Absolvovala som viacero kurzov, napríklad Zručnosti poradenskej práce s klientmi a adolescentmi, Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, Efektívny pomáhajúci rozhovor, Stratégie odbornej práce s klientmi v zariadeniach, Systemický rozhovor, vzdelávacie kurzy pre dobrovoľníkov, Mentálna a spirituálna psychoonkológia, Paliatívna starostlivosť a mnoho ďalších. Rok som pracovala pod supervíziou v rámci adaptačného vzdelávania.

Publikačná a prednášková činnosť:

Adherencia v onkológii. Potreba komunikácie v súčasnej rodine, vplyv masmédii a moderných komunikačných prostriedkov. Centrum pomoci pre rodinu.
Prežívanie vrcholových, transpersonálnych a náboženských zážitkov (analýza a komparácia). Trnavská univerzita.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.