Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

Mgr. Tomáš Chodúr

psychológ, klinický psychológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Masarykův onkologický ústavCena:
10,00 €
Čas:
5 dní


Cena:
30,00 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
2010
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Břeclav
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Venujem sa psychoterapii, poradenstvu a psychodiagnostike rôznych duševných porúch. Neistota ohľadom diagnózy, psychologické (nemedikamentózne) možnosti riešenia psychických problémov, vzťahové problémy, životná kríza, potreba sebarozvoja a rastu osobnosti, prehĺbenie sebapoznania, nácvik komunikačných zručností či efektívnejšie zvládanie rôznych situácií, tréning asertivity. V prístupe uplatňujem najmä psychodynamické/hlbinné princípy (terapia podľa C.G. Junga), pracujem aj so snami, symbolmi, imagináciami.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

2013-2016– Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok
2013-2016 – Via psychologica, psychol. ambulancia Mgr. Gabriel Hrustič, Pezinok
2012-2015 – špecializačné štúdium – klinická psychológia, SZU
2010-2013 – Liečba závislostí, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Hrnčiarovce n/Parnou
2008 - Psychoterapeutický výcvik v analytickej psychológii/jungiánska psychoterapia, Brno, Praha
2004-2009 – Jednoodborové štúdium psychológie, katedra psychológie FiF UK, Bratislava

Publikačná a prednášková činnosť:

2013 - XXIX. Česko – Slov. psychoterapeutická konferencia Trenčianske Teplice: Straty a nálezy v psychoterapii; príspevok: Individuácia – cesta k sebe.
2011 - Prednáška pre Českú společnost pro analytickou psychologii: Test kruhu – diagnostika mandalou?, Praha
2011 – Prednáška Poruchy osobnosti vo väzenskom prostredí, ÚVTOS Hrnčiarovce n/parnou
2009 - XXVII. Česko – Slov. psychoterapeutická konferencia Trenčianske Teplice: Staré skvosty a nové trendy v psychoterapii; príspevok: Aktívna imaginácia včera a dnes.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.