Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Blažena Brozmanová CSc.

ortopéd, ortopedický protetik

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Ortopedická ambulancia DFNsP BACena:
10,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
30,00 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1979
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
German, English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Konzervatívna ortopedická liečba detí a dospelých všeobecne. Lekárska prax zameraná na konzervatívnu liečbu deformít chrbtice u detí a dospelých, ako aj vrodených vád končatín prostredníctvom ortopedických pomôcok.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

1976 ukončená Lekárska fakulta UK V Bratislave
1981 atestácia v odbore ortopédoa I. stupňa
1991 atestácia v odbore ortopédia II. stupňa
1990 získanie ved. hodnosti CSc, Masarykova Univerzita Brno
2001 získanie atestácie v nadstvbovom odbore ortopedická protetika

Publikačná a prednášková činnosť:

Je hlavnou autorkou učebnice Brozmanová a kol.- Ortopedická protetika, učebnica pre SZŠ, 1990, B.Brozmanová, , J.Spišáková, M.Kokavec: Aktuality z ortopedickej protetiky, Aktuality z ortopedickej protetiky ( Herba 2010 ) a populárno-osvetovej knihy Rodičia sa pýtajú ortopéda ( ,Ikar február 2014 ) .Sústavná predn., činnosť na tému ortotika trupu, krívanie v detskom veu, Kompenzácia rozdielu v dlžke dolných končatín, Ortotická kompenzácia patológií chôdze, , prednášky na SZU , LFUK postgraduálne vzdelávanie lekárov pred atestáciou z ortopédie.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.