Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Ivan Medžo

internista (vnútorné lekárstvo)

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Sempersa, s. r. o.Cena:
5,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
20,00 €
Čas:
6 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
2001
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
English, French, Russian

Zameranie činnosti odborníka:

Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Po pôsobení na II. internej klinike LF UK na Mickiewiczovej ulici v Bratislave pracoval štyri roky ako revízny lekár a IT špecialista v zdravotnej poisťovni CHZP Apollo. Potom tri roky pôsobil na IV. internej klinike LF UK v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 2000 získal atestáciu prvého stupňa z internej medicíny na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave. Vykonáva aj činnosť posudkového lekára pre komerčné poisťovne. Momentálne vedie súkromnú prax v medicínskom centre Sempersa.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.