Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Ján Šípka

kardiológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - SÚSCCH, a.s.Cena:
10,00 €
Čas:
5 dní


Cena:
30,00 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
2006
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Banská Bystrica
Komunikujem v jazyku:
Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Kardiológ so zameraním na poruchy srdcového rytmu.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Absolvoval som štúdium všeobecného lekárstva na JLF UK v Martine, ktoré som ukončil v roku 2006. Od júla 2006 do októbra 2008 som pracoval ako sekundárny lekár na internom oddelení nemocnice vo Zvolene. Od októbra 2008 pracujem ako sekundárny lekár na oddelení arytmií v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. V novembri 2014 som absolvoval špecializačnú skúšku v odbore kardiológia.Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.