Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Juraj Babušík PhD.

internista (vnútorné lekárstvo), kardiológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Poliklinika ProCare Central, kardiologická ambulanciaCena:
10,00 €
Čas:
1 deň


Cena:
30,00 €
Čas:
1 deň


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1993
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
English, Russian, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Komplexná ambulantná diagnostika, terapia a prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Využitie moderných neinvazívnych diagnostických metodík vrátane echokardiografie, záťažovej ergometrie, 24-hodinového Holterovského EKG a tlakového monitoringu, ako aj domáceho EKG monitoringu. Riešenie všetkých typov kardiovaskulárnych ochorení vrátane prevencie kardiovaskulárnych chorôb, porúch srdcového rytmu, kardiovaskulárnych ochorení v gravidite a u športovcov, diferenciálna diagnostika bolestí na hrudníku.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

1993 – 1996 – pneumologické odd. OLU TaRCG Nitra-Zobor
1996 - 2007 – I. interná klinika FN Nitra – práca na koronárnej JIS, vykonávanie invazívneho elektrofyziologického vyšetrenia, omplantácie trvalého a dočasného kardiostimulátora, terapia porúch rytmu, echokardiografia, konziliárna činnosť v odbore kardiológia
2007 – 2009 – Kardiocentrum Nitra – služby na JIS a kompletná ambulantná činnosť
2009 – kardiologická ambulancia ProCare a.s. Bratislava

1996 – atestácia I. stupňa z vnútorného lekárstva
2001 – atestácia z kardiológie – predatestačný 6 – mesačný pobyt v NUSCH Bratislava
2003 – obhajoba vedeckej hodnosti PhD.

Publikačná a prednášková činnosť:

Prednášková činnosť:
1999 – Stará Lesná - Význam transezofageálneho elektrofyziologického vyšetrenia u pacientov so supraventrikulárnymi dysrytmiami
2011 – Bratislava – Diferenciálna diagnostika bolestí na hrudníku
2011 – Bratislava – Náhle úmrtia športovcov z pohľadu kardiológa
2012 – Piešťany – Naliehavé situácie v kardiologickej praxi
2014 – Bratislava – Kardiovaskulárne ochorenia v gravidite

Publikácie:
1998 – Slovenský lekár – Naše skúsenosti s kardioverziou najčastejších supraventikulárnych dysritmií
1999 – Cardiol. –Význam transezofageálneho elektrofyziologického vyšetrenia u pacientov so supraventrikulárnymi dysrytmiam
2002 – Cardiol. – Význam invazívneho elektrofyziologického vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike synkopy
2002 – Interná medicína – Syndróm neprimeranej sínusovej tachykardie s hyperdrómnym atrioventikulárnym uzlom ak príčina úzkokomplexovej tachykardie u mladého muža – kazuistika
2012 – Goodwill – Srdce a šport
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.