Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Kamil Koleják PhD. MSc.

neurochirurg

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Fakultná nemocnica Nitra - Neurochirurgická klinikaCena:
---
Čas:
---

---

Cena:
---
Čas:
---

---

Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1993
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Nitra
Komunikujem v jazyku:
German, English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Po skončení Lekárskej fakulty na Karlovej univerzity v Prahe od roku 1993 pracoval 17 rokov na Neurochirurgii v Nových Zámkoch. V roku 2009 nastúpil do FN v Nitre na pozíciu primára, neskôr prednostu Neurochirurgickej kliniky UKF v Nitre, kde vybudoval pracovisko s kompletným technickým vybavením (navigácia, neuromonitoring) pre náročné operácie cievnych a nádorových ochorení mozgu (operácie tzv.“stredočiarových tumorov“ , nádorov v „elokventných oblastiach „ ako aj nádorov spodiny lebečnej, včítane transnazálneho prístupu k nádoroch hypofýzy).

Na pracovisku poskytuje ošetrenie pacientom s mozgovými aneuryzmami a cievnymi ochoreniami (cievnymi malformáciami). Zameriava sa na chirurgickú liečbu bolesti – neuralgie trojklanného nervu a endoskopické operácie pri hydrocefale. Systematicky sa zoberá operačnou liečbu nádorov miechy a chrbtice s využitím neuromonitoringu. Venuje sa spinálnej chirurgii v celom rozsahu (včítane úrazových a patologických- osteoporotických zlomenín stavcov) so zameraním sa na náročne stabilizačné výkony v oblasti cerviko- kraniálneho prechodu , degeneratívným ochoreniam krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice s využitím miniinvazívnych techník. Pracovisko poskytuje aj neuromidulačnú liečbu (miechovú stimuláciu) pre pacientov s neutíchajúcimi bolesťami.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

1987-93 - Karlova Univerzita v Prahe - Lekárska fakulta
1996 - Atestácia z chirurgie
2002 - Atestácia z neurochirugie
2008 - Doktorandské štúdium UPJŠ Košice
január 2013 - Budapešť - Master of Science in Health Services Management ( MSc.)

Je členom Spine Society of Europe, European Association of Neurosurgical Societies a vedecký sekretár slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.

Publikačná a prednášková činnosť:

Systematicky prezentuje výsledky práce na domácich aj zahraničných podujatiach, je autorom a spoluautorom viacerých kapitol v monografiách publikovaných doma aj v zahraničí.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.