Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Katarína Dostálová

pneumoftizeológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica KramáreCena:
10,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
30,00 €
Čas:
5 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
2004
Zameranie na liečbu:
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
German, English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Od roku 2004 do roku 2011 pracovala na III. Internej klinike Kramáre. V roku 2010 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore Pneumológia a ftizeológia. Od roku 2011 posobila na pľúcnej klinike SZU a UNB v Ružinovskej nemocnici, kde sa venovala diagnostike a liečbe pľúcnych ochorení, ako sú napríklad astma, CHOCHP, postihnutie pľúc pri autoimunitných ochoreniach, infekčné ochorenia respiračného systému. Ťažisko činnosti bola liečba infekčných ochorení respiračného systému , ambulancia pre pacientov po transplantacii pľúc a posudzovanie kandidátov na transplantáciu. Diagnostikovala onkologické ochorenia pľúc a iných hrudných orgánov. Pre Kliniku pneumológie a ftizeológie 1 SZU v určených dňoch zabezpečovala konziliárnu činnosť v rámci ružinovskej nemocnice. V novembri 2016 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore Klinická farmakológia. Od januára 2017 pracuje v pľúcnej ambulancii na Kramároch, kde sa venuje ambulantnej pneumologickej praxi aj konziliárnej činnosti v rámci Dérerovej nemocnice.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

1999-2004 - Lekárska fakulta UK, Bratislava - odbor Všeobecné lekárstvo
2004-2011 - III. interná klinika LFUK Kramáre
2011- doteraz Klinika pneumológie a ftizeológie 1 SZU a UNB Ružinov
04/2007 - špecializačná skúška "spoločný internistický kmeň" na SZU
10/2010 - špecializačná skúška v odbore "pneumológia a ftizeológia" na SZU
10/2013 - zaradenie do špecializačného odboru "Klinická farmakológia" na SZU
11/2016 - špecializačná skúška v odbore "Klinická farmakoĺgia"

Publikačná a prednášková činnosť:

- Články pre laickú verejnosť na portáli "rozdýchajto.sk" zamerané na diagnostiku a liečbu respiračných ochorení - Prednáška na tému "Mometazón furoát v liečbe bronchiálnej astmy" - 2011 - Prednáška na tému "Empirická ATB liečba komunitných pneumónii na Konferencii klinickej farmakológie 10/2014
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.