Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Mário Mečár

otorinolaryngológ (ORL), pediatrický otorinolaryngológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - ORL ambulancia, s. r. o.Cena:
5,00 €
Čas:
1 deň


Cena:
15,00 €
Čas:
1 deň


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1997
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Kežmarok
Komunikujem v jazyku:
English, Russian, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Komplexná diagnostika a účinná liečba ochorení ucha, nosa a nosových dutín, dutiny ústnej, hltana a hrtana. Pracujem s najmodernejšou technikou, vrátane kompletnej vyšetrovacej jednotky ATMOS, audiometrie, tympanometrie, diagnostického mikroskopu a endoskopickej jednotky, USG vyšetrením prínosových dutín. K pacientom pristupujeme prívetivo a s úsmevom, takže aj tí najmenší pacienti sa u nás cítia príjemne.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Vzdelanie:
1990 - 1996 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
1996 - 2000 - Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, postgraduálne štúdium
4/2000 -atestácia z ORL 1.stupňa
2000 - 2005 - Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, postgraduálne štúdium
11/2005 - atestácia z ORL 2. stupňa

Profesné skúsenosti:
1996 / 3/1999 - ORL oddelenie NsP Poprad, absolvent medicíny
4/1999 - Traumatologické odd. NsP Poprad, sekundárny lekár
5/1999 - 7/1999 - Interné oddelenie NsP Poprad, sekundárny lekár
8/1999 - 4/2000 - ORL oddelenie NsP Poprad, sekundárny lekár
4/2000 - 12/2004 - ORL oddelenie NsP Poprad, odborný ORL lekár
1/2005 - 4/2008 - ORL oddelenie NsP Poprad, primár ORL oddelenia
4/2008 - 2/2010 - ORL oddelenie NsP Poprad, zástupca primára ORL oddelenia
2/2010 ~ doteraz ORL ambulancia Kežmarok, súkromný ORL lekár

Členstvo v odborných organizáciách:
Slovenská lekárska komora, členstvo od roku 1997
Slovenská odborná spoločnosť, sekcia otorhinolaryngológov, členstvo od roku 1997

Účasť na odborných školiacich akciách:
10/ 1998 Kurz chirurgie stredného ucha, ORL klinika FNsP Bratislava
09/ 1999 46. kongres Slovenskej sekcie otorinolaryngológov, St. Lubovňa
01/ 2001 Kurz chirurgie spánkovej kosti, ORL klinika FNsP Bratislava
09/ 2001 48. kongres Slovenskej sekcie otorinolaryngológov, Trenčín
05/ 2003 Kurz ONKO chirurgie hlavy a krku, ORL klinika FNsP Bratislava
10/ 2003 50. kongres Slovenskej sekcie otorinolaryngológov, Bratislava
04/ 2004 Kurz chirurgie nosa, ORL klinika FNsP Bratislava
2006-2007 Vedúci skupiny v medzinárodnej štúdii na tému Rhinitis chronica alergica

Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.