Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Natália Galóová

pediatrický hematológ a onkológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Detská fakultná nemocnica KošiceCena:
10,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
30,00 €
Čas:
5 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1985
Zameranie na liečbu:
Deti
Mesto:
Košice
Komunikujem v jazyku:
Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Zameranie: liečba detských onkologických a hematologických pacientov

Po ukončení vysokoškolského štúdia na LFUK v Bratislave v roku 1985 v študijnom odbore detské lekárstvo nastúpila ako detská lekárka do DFN Košice.Úspešne absolvovala atestácie z pediatrie, z hematológie a transfuziológie a klinickej onkológie. Od roku 1993 pracuje ako ambulantný lekár na onkologickej a hematologickej ambulancii. Venuje sa liečbe imunitných trombocytopénií, hemolytických anémií, hemofílií,trombofílií, koagulopatií, tiež liečbe akútnych leukémií, lymfómov, hemangiómov a iných nádorových ochorení.Od 1.10.2016 je primárkou Oddelenia detskej onkológie a hematológie v Košiciach.Zúčastňuje sa odborných pracovných stretnutí na území Slovenska a v zahraničí, publikuje v odborných časopisoch.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

1985 ukončila LF UK Bratislava odbor Detské lekárstvo
1989 atestácia z Pediatrie I.stupňa
1992 atestácia z Hematológie a transfuziológie
2001 atestácia z Klinickej onkológie
2017 Zdravotnícky manažment a financovanie

Publikačná a prednášková činnosť:

XX. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, 18. a 19. marca 2016, Bratislava : Prvé dieťa s Pearsonovým syndrómom diagnostikované na Slovensku. (N. Galóová, O. Fábri, E. Vodičková, M. Tesařová)

6. Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava 3.- 4.4.2014:Praktický manažment pacienta s ťažkou Hemofíliou A na imunotolerančnej liečbe. (N. Galóová, A. Bátorová, M. Očovská)

XXIII. Konference detských českých a slovenských hematológov a onkológov,25.-27.10.2013, Ostrava: Imunomodulanciá a trombomimetiká v liečbe rezistentnej imunitnej trombocytopénie. Prvé skúsenosti s použitím Romiplostinu a Eltrombopagu u pacientov s rezistentnou imunitnou trombocytopéniou v DFN Košiciach.(N.Galóová)

XXI.Konference detských hematológov a onkológov ČR a SR,7.- 9.10.2011, Ústí nad Labem : Nezvyčajný priebeh APL u šestnásťročnej pacientky. ( N. Galóová, J. Feketeová, I. Oravkinová, A. Kolenová)
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.