Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Peter Kentoš PhD.

diabetológ, endokrinológ, dietológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Vitalita spol. s r.o.Cena:
7,20 €
Čas:
2 dni


Cena:
21,60 €
Čas:
4 dni


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
2001
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Martin
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Diagnostická a liečebná starostlivosť o pacientov s ochoreniami endokrinných orgánov - štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky, hypofýza. Starostlivosť o pacientov s karcinómom štítnej žľazy. Poruchy hormonálnej aktivity ženských a mužských pohlavných žliaz. Diagnostická a liečebná starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus a jeho komplikáciami.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

2001 - ukončené vysokoškolské štúdium v odbore: „Všeobecné lekárstvo“, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
2009 - špecializácia v špecializačnom odbore: „Endokrinológia“, Katedra endokrinológie SZU Bratislava
2009 - ukončené doktorandské štúdium (PhD.) v odbore: „Vnútorné choroby“, I. interná klinika Jesseniovej LF UK Martin
2011 - špecializácia v špecializačnom odbore: „Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy”, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, I. interná klinika Jesseniovej LF UK Martin
2013 - postgraduálny kurz v tyreonkológii – „Training course on differentiated thyroid cancer“, Unit of endocrinology, University of Pisa, Italy

Publikačná a prednášková činnosť:

Prednášková a publikačná činnosť na domácich a zahraničných vedekých podujatiach venujúca sa špecifickým formám diabetes mellitus pri endokrinopatiách, mikro a makrovaskulárnym komplikáciám diabetu, kardiovaskulárnej bezpečnosti antidiabetík, menežmentu pacientov s karcinómom štítnej žľazy, dynamickým testom v endokrinológii, primárnej hyperparatyreóze, poruchám endokrinných orgánov u pacientiek s mentálnou anorexiou, akromegálii, Cushingovmu syndrómu a ďalším oblastiam.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.