Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Peter Korcsog

psychiater, psychoterapeut

Pracujem v zdravotníckom zariadení - SvetZdravia a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská SobotaCena:
10,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
30,00 €
Čas:
5 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1982
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Rimavská Sobota
Komunikujem v jazyku:
English, Hungarian, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Psychiatria, psychoterapia a poradenstvo.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

1982 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1986 - atestácia I. stupňa z psychiatrie
1991 - atestácia II. stupňa z psychiatrie
1999 - Európsky certifikát psychoterapie

Publikačná a prednášková činnosť:

1. Peter Korcsog: Suicidalita a možnosti prevencie, Kapitola 13, s. 175.-186, In: Pavel Černák, Peter Minárik a kol.: Samovražda, Trendy súčasnej psychiatrie, Bratislava, Grifis Print, 2014, 204 s.
2. P. Korcsog, K. Ďurová: Capgrasov fenomén, zriedkavý psychiatrický sydróm ?, Kapitoly z psychopatológie 3, Fólia psychopathologica 6, - ISBN 978-80-89322-06-0.- Nové Zámky : Psychoprof, 2010. - S. 81-85
3. P. Korcsog, : Ekbomov syndróm, Kapitoly z psychopatológie 4 , Fólia psychopathologica 7, - ISBN 978-80-89322-10-7.- Nové Zámky : Psychoprof, 2011. - S. 97-106
4. P. Korcsog, Š. Seboková, K. Ďurová, :Psychopatologické zvláštnosti u Rómov, Kapitoly z psychopatológie 5 , Fólia psychopathologica 8, - ISBN 978-80-89322-13-8.- Nové Zámky : Psychoprof, 2012. - S. 29-39
5. P. Korcsog, M. Gedaiová, M. Šesták, : Katatóna - prehľad problematiky s kazuistikami, Kapitoly z psychopatológie 6 , Fólia psychopathologica 9, - ISBN 978-80-89322-16-9.- Nové Zámky : Psychoprof, 2013. - S. 33-44.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.