Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. René Opšenák PhD.

neurochirurg

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Univerzitná nemocnica MartinCena:
21,60 €
Čas:
3 dni


Cena:
57,60 €
Čas:
1 deň


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1997
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Martin
Komunikujem v jazyku:
Czech, German, English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Degeneratívne ochorenie chrbtice
Zápalové ochorenia chrbtice
Nádorové ochorenia chrbtice a miechy
Poranenia chrbtice
Hydrocefalus
Nádorové ochorenia mozgu a intrakrania
Zápalové ochorenia mozgu
Poranenia periférnych nervov
Úžiové syndrómy periférnych nervov

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

ODBORNÁ PRAX

Od – do:
1997 – 1999 Martinská fakultná nemocnica, Neurochirurgické oddelenie
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: sekundárny lekár – rezident
Názov a adresa zamestnávateľa: Martinská fakultná nemocnica, Neurochirurgické oddelenie, Kollárova 2, 036 59, Martin, Slovenská republika
Od – do:
1999 – 2005 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, Neurochirurgická klinika
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: sekundárny lekár – rezident
Názov a adresa zamestnávateľa: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Slovenská republika
Od – do:
2006 – 2008 Krajská nemocnice Pardubice, Neurochirurgické oddělení
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: sekundárny lekár – neurochirurg
Názov a adresa zamestnávateľa: Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, Česká republika
Od – do:
2008 – trvá Univerzitná nemocnica Martin, Neurochirurgická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: sekundárny lekár – neurochirurg
Názov a adresa zamestnávateľa: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republikaVZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

Od – do:

2013-2017 doktorandské štúdium
Získanie titulu: PhD.
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

2002-2008 špecializačné štúdium v odbore neurochirurgia
Názov získanej kvalifikácie: špecializácia v odbore neurochirurgia
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10, Česká republika

1997-2002 špecializačné štúdium v odbore chirurgia I. stupňa
Názov získanej kvalifikácie: špecializácia v odbore chirurgia I. stupňa
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava, Slovenská republika

1991-1997 vysokoškolské vzdelanie, odbor všeobecné lekárstvo
Názov získanej kvalifikácie: titul MUDr. „doktor medicíny“
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin, Slovenská republika

1987-1991 stredoškolské vzdelanie
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Gymnázium Kysucké Nové Mesto, Jesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

1979-1987 základné vzdelanie
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika


Publikačná a prednášková činnosť:

Názov Brindleyho technika sakrálnej deaferentácie a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov po transverzálnej lézii miechy M. Benčo... [et al.]
Bib-ID vtls000262777
Súbežný názov Brindleyho technika sakrálnej deaferentácie a neurostimulácie po transverzálnej lézii miechy Sakrálna deaferentácia a neurostimulácia predných sakrálnych miechových koreňov u pacienta po transverzálnej lézii miechy Sacral deafferentation and sacral anterior root stimulation after spinal cord injury. A report of first case in Slovak republic
Kategória EPC AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vyd. údaje Klinická urológia. - Roč. 8, suppl. (2012), s. 25
ISSN ISSN 1336-7579
Ďalšie vydanie Vyšlo aj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie ISSN 1210-7859 Roč. 75/108, suppl. (2012), s. S13 Vyšlo aj: Neurológia pre prax ISSN 1337-4451 Roč. 13, S1 (2012), s. 45 Vyšlo aj: EANS 2012 Bratislava : [s.n.], 2012 Nestr. [1 s.] poster
Podujatie Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS a Konferencia sestier pracujúcich v urológii pri SLS [19.] - Martin, 6.-8.6.2012. SK
Autor Benčo, Martin 1982- (autor) (30%)
Spoluautor(i) Doležel, Jan (autor) (25%) Švihra, Ján 1962 [UKOLJ151] (autor) (5%) De Riggo, Július (autor) (5%) Vertfeinová, Dana (autor) (5%) Ľupták, Ján 1958 [UKOLJ151] (autor) (5%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Opšenák, René 1973- (autor) (5%) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Srnková, Katarína (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Urologická klinika. Martin ; UKOLJ151 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Ústav lekárskej biochémie. Martin ; UKOLJ111
Grant Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine [26110230031]
Signatúra LJ702/12

Názov Dysfágia po prednej krčnej diskektómii R. Opšenák ... [et al.]
Bib-ID vtls000327688
Kategória EPC BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vyd. údaje Neurológia pre prax. - Roč. 18, č. 2 (2017), s. 92-95
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
ISSN ISSN 1335-9592
Autor Opšenák, René 1973- (autor) (70%)
Spoluautor(i) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (10%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) Snopko, Pavol 1990- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309
Signatúra LJ170/17

Názov Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a implantácii klietky s integrovanou dlahou R. Opšenák... [et al.]
Bib-ID vtls000307769
Kategória EPC AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vyd. údaje Kongres české a slovenské spondylochirurgické společnosti. - Ústi nad Labem : BOS, 2015. - ISBN 978-80-87562-41-3. - S. 47
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Ďalšie vydanie Vyšlo aj: Brněnské neurochirurgické dny Praha : Aesculap Akademie, 2014 S. 4-5
Podujatie Kongres české a slovenské spondylochirurgické společnosti [13.] - Ústi nad Labem, 4.-6.10.2015. CZ
Autor Opšenák, René 1973- (autor) (85%)
Spoluautor(i) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309
Signatúra LJ905/15

Názov Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii R. Opšenák ... [et al.]
Bib-ID vtls000327690
Súbežný názov Dysphagia after anterior cervical discectomy and interbody fusion
Kategória EPC ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vyd. údaje Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 2 (2017), s. 150-155
Registrované v scopus
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
ISSN ISSN 1804-7874
Autor Opšenák, René 1973- (autor) (75%)
Spoluautor(i) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) Snopko, Pavol 1990- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309
Signatúra LJ171/17

Názov Hodnotenie hemodynamických zmien mozgovej cirkulácie u novorodencov s hydrocefalom B. Kolarovszki... [et al.]
Bib-ID vtls000308765
Súbežný názov The assessment of hemodynamic changes of cerebral circulation in newborns with hydrocephalus
Kategória EPC ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vyd. údaje Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 11 (2014), s. 442-447
Registrované v scopus
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
ISSN ISSN 0457-4214
Autor Kolarovszki, Branislav 1977- UKOLJ309 (autor) (60%)
Spoluautor(i) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (10%) Maťašová, Katarína 1967- (autor) (10%) Abrmanová, Hana 1977- (autor) (5%) Opšenák, René 1973- (autor) (5%) Khoshab, A. Hamid (autor) (5%) Zibolen, Mirko 1961- [UKOLJ272] (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neonatologická klinika. Martin ; UKOLJ272 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurologická klinika. Martin ; UKOLJ243
Signatúra LJ1096/14

Názov Hodnotenie rizikových faktorov v indikácii endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem B. Kolarovszki... [et al.]
Bib-ID vtls000277104
Kategória EPC BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. - Brno : Neurochirurgická klinika LF MU, 2013. - S. 11
Podujatie Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Brno, 14.-16.10.2013. CZ
Autor Kolarovszki, Branislav 1977- UKOLJ309 (autor) (75%)
Spoluautor(i) Benčo, Martin 1982- (autor) (10%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (10%) Opšenák, René 1973- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309
Signatúra LJ664/13

Názov Chronický subdurální hematom R. Opšenák, K. Zinek
Bib-ID vtls000278037
Kategória EPC AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vyd. údaje Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 69/102, suppl. (2006), s. 18-19
ISSN ISSN 1210-7859
Podujatie Pracovní dny české neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí - Plzeň, 22.-24.11.2006. CZ
Autor Opšenák, René 1973-
Spoluautor(i) Zinek, K.
Pracovisko Neurochirurgické oddělení Karjské nemocnice. Pardubice
Signatúra LJ981/06

Názov Chronický subdurálny hematóm R. Opšenák ... [et al.]
Bib-ID vtls000323140
Kategória EPC BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Brněnské neurochirurgické dny. - Praha : Aesculap Akademie , 2016. - S. 7
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Podujatie Brněnské neurochirurgické dny - Velké Bílovice, 24.-25.11.2016. CZ
Autor Opšenák, René 1973- (autor) (80%)
Spoluautor(i) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) Snopko, Pavol 1990- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309
Signatúra LJ946/16

Názov Klinické výsledky krčnej diskektómie a fúzie: prospektívna štúdia so sledovaním 12 mesiacov R. Opšenák ... [et. al.]
Bib-ID vtls000323136
Kategória EPC AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vyd. údaje 14. Kongres české a slovenské spondylochirurgické společnosti. - Olomouc : Fakultní nemocnice, 2016. - ISBN 978-80-87562-55-0. - S. 19
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Podujatie Kongres české a slovenské spondylochirurgické společnosti [14.] - Olomouc, 16.-18.10.2016. CZ
Autor Opšenák, René 1973- (autor) (80%)
Spoluautor(i) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) Snopko, Pavol 1990- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309
Signatúra LJ945/16

Názov Koagulopatia pri kraniocerebrálnom poranení u detí a mladistvých M. Benčo... [et al.]
Bib-ID vtls000262775
Kategória EPC ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vyd. údaje Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 75/108, č. 4 (2012), s. 432-437
Impakt časopisu IF - JCR: 2012 - 0,372
Registrované v scopus
ISSN ISSN 1210-7859
Autor Benčo, Martin 1982- (autor) (70%)
Spoluautor(i) De Riggo, Július (autor) (10%) Nosáľ, Slavomír 1966- [UKOLJ274] (autor) (5%) Fedor, Marián 1956- (autor) (5%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Opšenák, René 1973- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny. Martin ; UKOLJ274
Grant Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine [26110230031]
Signatúra LJ701/12

Názov Manažment spontánneho subarachnoidálneho krvácania z pohľadu neurochirurga B. Kolarovszki... [et al.]
Bib-ID vtls000256266
Kategória EPC BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 14
ISSN ISSN 1337-4451
Podujatie Zjazd slovenských a českých mladých neurológov [27.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Martinské neuroimunologické dni [8.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Obnovené moravsko-slovenské dni neurológov [14.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK
Autor Kolarovszki, Branislav 1977- UKOLJ309 (autor) (70%)
Spoluautor(i) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Opšenák, René 1973- (autor) (5%) Srnková, Katarína (autor) (5%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) De Riggo, Július (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Ústav lekárskej biochémie. Martin ; UKOLJ111 Slovenská neurologická spoločnosť. Bratislava [organizátor] Jesseniova lekárska fakulta UK. Neurologická klinika. Martin [organizátor] Lekárska fakulta UK. 2. neurologická klinika. Bratislava [organizátor] Lekárska fakulta UP. Neurologická klinika. Olomouc [organizátor]
Signatúra LJ104/12

Názov Metastázy chrbtice R. Opšenák... [et al.]
Bib-ID vtls000256278
Kategória EPC BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 17-18
ISSN ISSN 1337-4451
Podujatie Zjazd slovenských a českých mladých neurológov [27.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Martinské neuroimunologické dni [8.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Obnovené moravsko-slovenské dni neurológov [14.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK
Autor Opšenák, René 1973- (autor) (70%)
Spoluautor(i) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Srnková, Katarína (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) De Riggo, Július (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Ústav lekárskej biochémie. Martin ; UKOLJ111 Slovenská neurologická spoločnosť. Bratislava [organizátor] Jesseniova lekárska fakulta UK. Neurologická klinika. Martin [organizátor] Lekárska fakulta UK. 2. neurologická klinika. Bratislava [organizátor] Lekárska fakulta UP. Neurologická klinika. Olomouc [organizátor]
Signatúra LJ107/12

Názov Neobvyklá expanzia v sakrálnom segmente (kazuistika) R. Opšenák... [et al.]
Bib-ID vtls000307773
Kategória EPC BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Brněnské neurochirurgické dny. - Praha : Aesculap Akademie, 2015. - S. 17
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Podujatie Brněnské neurochirurgické dny - Velké Bílovice, 19.-20.11.2015. CZ
Autor Opšenák, René 1973- (autor) (85%)
Spoluautor(i) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) Snopko, Pavol 1990- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309
Signatúra LJ906/15

Názov Páteřní metastázy R. Opšenák... [et al.]
Bib-ID vtls000277930
Kategória EPC BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Kuncův memoriál 2007 - Neuroonkologie. - Praha : [s.n.], 2007. - S. 27
Podujatie Kuncův memoriál 2007 - Neuroonkologie - Praha, 15.-16.3.2007. CZ
Autor Opšenák, René 1973-
Spoluautor(i) Brož, T. Hájek, P. Zinek, K. Radváková, D.
Pracovisko Pardubická krajská nemocnice. Neurochirurgické oddelení. Pardubice
Signatúra LJ95/07

Názov Sakrálna deaferentácia a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov u pacienta po transverzálnej lézii miechy M. Benčo... [et al.]
Bib-ID vtls000256279
Kategória EPC BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 45
ISSN ISSN 1337-4451
Podujatie Zjazd slovenských a českých mladých neurológov [27.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Martinské neuroimunologické dni [8.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Obnovené moravsko-slovenské dni neurológov [14.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK
Autor Benčo, Martin 1982- (autor) (45%)
Spoluautor(i) Doležal, J. (autor) (10%) De Riggo, Július (autor) (5%) Švihra, Ján 1962 [UKOLJ151] (autor) (5%) Vertfeinová, Dana (autor) (5%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Opšenák, René 1973- (autor) (5%) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Srnková, Katarína (autor) (5%) Ľupták, Ján 1958 [UKOLJ151] (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Ústav lekárskej biochémie. Martin ; UKOLJ111 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Urologická klinika. Martin ; UKOLJ151 Slovenská neurologická spoločnosť. Bratislava [organizátor] Jesseniova lekárska fakulta UK. Neurologická klinika. Martin [organizátor] Lekárska fakulta UK. 2. neurologická klinika. Bratislava [organizátor] Lekárska fakulta UP. Neurologická klinika. Olomouc [organizátor]
Signatúra LJ108/12

Názov Sledovanie vybraných molekulárno-biologických zmien pri vybraných typoch mozgových nádorov R. Richterová...[et al.]
Bib-ID vtls000256269
Kategória EPC AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vyd. údaje Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 17
ISSN ISSN 1337-4451
Podujatie Zjazd slovenských a českých mladých neurológov [27.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Martinské neuroimunologické dni [8.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Obnovené moravsko-slovenské dni neurológov [14.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK
Autor Richterová, Romana 1984- UKOLJ309 (autor) (70%)
Spoluautor(i) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Opšenák, René 1973- (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Srnková, Katarína (autor) (5%) De Riggo, Július (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Ústav lekárskej biochémie. Martin ; UKOLJ111 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309 Slovenská neurologická spoločnosť. Bratislava [organizátor] Jesseniova lekárska fakulta UK. Neurologická klinika. Martin [organizátor] Lekárska fakulta UK. 2. neurologická klinika. Bratislava [organizátor] Lekárska fakulta UP. Neurologická klinika. Olomouc [organizátor]
Signatúra LJ106/12

Názov Spinal Gossypiboma 20 years after Lumbar Discectomy - a Case Report R. Opšenák ... [et al.]
Bib-ID vtls000323141
Kategória EPC ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vyd. údaje Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 79, č. 6 (2016), s. 715-718
Impakt časopisu IF - JCR: 2016 - 0,368
Registrované v wos scopus
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
ISSN ISSN 1210-7859
Autor Opšenák, René 1973- (autor) (80%)
Spoluautor(i) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) Snopko, Pavol 1990- (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309
Signatúra LJ695/16

Názov Strelné poranenie hlavy - kazuistika K. Srnková... [et al.]
Bib-ID vtls000256267
Kategória EPC BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 15-16
ISSN ISSN 1337-4451
Podujatie Zjazd slovenských a českých mladých neurológov [27.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Martinské neuroimunologické dni [8.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK Obnovené moravsko-slovenské dni neurológov [14.] - Martin, 29.-31.3.2012. SK
Autor Srnková, Katarína (autor) (70%)
Spoluautor(i) Benčo, Martin 1982- (autor) (5%) Opšenák, René 1973- (autor) (5%) Šutovský, Juraj 1971- (autor) (5%) Kolarovszki, Branislav 1977- [UKOLJ309] (autor) (5%) Richterová, Romana 1984- [UKOLJ309] (autor) (5%) De Riggo, Július (autor) (5%)
Pracovisko Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Neurochirurgická klinika. Martin ; UKOLJ309 Univerzita Komenského. Jesseniova lekárska fakulta. Ústav lekárskej biochémie. Martin ; UKOLJ111 Slovenská neurologická spoločnosť. Bratislava [organizátor] Jesseniova lekárska fakulta UK. Neurologická klinika. Martin [organizátor] Lekárska fakulta UK. 2. neurologická klinika. Bratislava [organizátor] Lekárska fakulta UP. Neurologická klinika. Olomouc [organizátor]
Signatúra LJ105/12

Názov Vertebroplastika a její role v léčbě patologických lézii obratlového těla R. Opšenák... [et al.]
Bib-ID vtls000277932
Kategória EPC BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vyd. údaje Kuncův memoriál 2007 - Neuroonkologie. - Praha : [s.n.], 2007. - S. 26
Podujatie Kuncův memoriál 2007 - Neuroonkologie - Praha, 15.-16.3.2007. CZ
Autor Opšenák, René 1973-
Spoluautor(i) Brož, T. Hájek, P. Zinek, K. Radváková, D.
Pracovisko Pardubická krajská nemocnice. Neurochirurgické oddelení. Pardubice
Signatúra LJ101/07
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.