Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Tomáš Danys PhD. MPH

gynekológ a pôrodník, gynekologický urológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - GYNDANYS s.r.o., Kapisztóryho 5, 940 02 Nové ZámkyCena:
17,28 €
Čas:
2 dni


Cena:
28,80 €
Čas:
5 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1994
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Nové Zámky
Komunikujem v jazyku:
Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Komplexná odborná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo, preventívne prehliadky, diagnostika tehotnosti, starostlivosť o tehotnú, ultrazvukové vyšetrenia vrátane 4D ultrazvuku, usmernenie antikoncepcie, liečba zápalov a výtokov, špecializované vyšetrenia vrátane urodynamického vyšetrenia pri úniku moču. Viac ako 20 ročná prax v odbore, skúsenosti s prácou na gynekologicko-pôrodníckej klinike aj na ambulanciách (gynekologická, pre rizikovú tehotnosť, urogynekologická, prijímacia, ultrazvuková).

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Promócia na LF UK Bratislava, atestácia z odboru gynekológia a pôrodníctvo I. a II. stupňa, atestácia v špecializačnom subodbore gynekologická urológia, vedecký titul PhD v odbore gynekológia a pôrodníctvo, titul MPH - master of public health - odborník na riadenie zdravotníctva. Absolvovanie stáží v zahraničí: Sheffield (Veľká Británia), Groningen (Holandsko), Praha, Olomouc.

Publikačná a prednášková činnosť:

Publikácie v odborných špecializovaných časopisoch, prednášková činnosť na konferenciách, kongresoch a seminároch. Pravidelná rubrika v časopisoch Zdravie a Báječná žena. Člen RK výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, vedecký sekretár výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS, člen výboru Inkofóra.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.