Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Valerián Brázdil PhD.

gynekológ a pôrodník, pediatrický gynekológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - .Cena:
10,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
50,00 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1972
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

- gynekológia
- pôrodníctvo
- ženská neplodnosť
- detská gynekológia
- gynekologická endokrinológia

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

- Lekárska fakulta UK v Bratislave - atestácia I. a II. stupňa z gynekológie a pôrodníctva
- prax na II. a I. Gynekologickej klinike v Bratislave a na klinike v Spolkovej republike Nemecko
- kandidatúra lekárskych vied
- absolvent špecializačných kurzov v operačnej laparoskopii, ultrazvukového vyšetrenia a kolposkopii a cytológii v gynekológii

Publikačná a prednášková činnosť:

- kandidátska dizertačná práca na tému liečba neplodnosti
- spoluautor skrípt pre poslucháčov lekárskej fakulty
- 6 publikácií v domácich a 2 publikácie v zahraničných časopisoch
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.