Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

PharmDr. Mária Göböová PhD.

farmaceut

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Fakultná nemocnica Nitra - Interná klinikaCena:
20,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
50,00 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1992
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Nitra
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Lieková informatika, farmakoterapia v gravidite.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Prax:
1992 - 2006: Oddelenie klinickej farmakológie - klinická farmaceutka
2006-2009: Oddelenie liekovej politiky v zdravotnej poisťovni, v rámci toho členka kategorizačnej komisie MZ SR (2008-2009)
od 2009 - doteraz: Interná klinika - klinická farmaceutka

Atestácie:
klinická farmácia I.stupňa
klinická farmácia II. stupňa
lekárenstvo
klinické skušanie liekov a produktov

Publikačná a prednášková činnosť:

1.ADE GÖBÖOVÁ, M. – KUŽELOVÁ, M.: Optimalizácia dávkovacích režimov gentamicínu u specifických skupín pacientov a informácie o lieku. Klin Farmakol farm, 2, 2012, 26, s. 98 -101.
2.AED GÖBÖOVÁ, M. – KUŽELOVÁ, M.: Význam terapeutického monitorovania hladín antibiotík s úzkou erapeutickou šírkou u kriticky chorých pacientov. Farm Obzor, 80, 2011, 9, s. 244 -248. vyšlo v roku 2012
3.AED GÖBÖOVÁ, M. – KUŽELOVÁ, M.: The problem of low peak concentration of Gentamicin in clinical practice. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Suplementum VI. 2012. s. 35 -44. ISSN 0301-2298
4.AED GÖBÖOVÁ, M: Použitie hypolipidemík v gravidite a v laktácii Farm Obzor, 81, 2012, 7-8, s. 244 -248. vyšlo v septembri v roku 2012
5.AEG GÖBÖOVÁ, M.- KUŽELOVÁ, M. – KÁKOŠOVÁ, V.: The significance of the clinical pharmacist in anagementof gentamicin dosage regimens according to TDM and pharmacokinetic parameters. International Journal of Clinical Pharmacy, 34, 2012, 1, s. 148 – 149.
6.ADE GÖBÖOVÁ, M. - KISSOVÁ, V. - KUŽELOVÁ, M.: Terapeutické monitorovaniehladín ako súčasť optimalizácie dávkovacích režimov gentamicínuu pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Klin Farmakol Farm, 28, 2014, 2, s. 55 – 58.
7.ADF GÖBÖOVÁ, M. - KISSOVÁ, V. - PALÚCH, Z. - KUŽELOVÁ, M.: Terapeutické monitorovanie hladín liečiv a interpretácia nameraných hladín v súčasnosti. Farm Obzor, 83, 2014, 4 - 5, s. 75 - 83.
8.BDF GÖBÖOVÁ, M.: Trendy v terapeutickom monitorovaní hladín liečiv. Klinická farmácia v praxi. Lekárnik, 16, 011, 9, s. 20.
9.BDE GÖBÖOVÁ, M.- KUŽELOVÁ, M.: Význam terapeutického monitorovania hladín antibiotík u pacientky s endokarditidou a zvýšeným renálnym klírensom. Farmakoterapie 3, 2013, 2, s. 83 – 84.
10.BDF GÖBÖOVÁ,
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.