Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

PhDr. Alena Bednárová

psychológ, klinický psychológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Ateliér duševného zdraviaCena:
10,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
30,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
2016
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Trenčín
Komunikujem v jazyku:
Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Poskytuje odborné psychologické poradenstvo v oblasti osobnostného rastu, sebarozvoja, riešenia osobnostných alebo vzťahových problémov. Ponúka priestor špeciálne ženám, či už v období pred pôrodom (psychická príprava na pôrod a šestonedelie, pomoc s nácvikom relaxačých metód, autogénneho tréningu), riešenie obáv, strachu a úzkosti z pôrodu, a tiež v období zvýšenej námahy, zvládania starostlivosti o dieťatko, partnera a domácnosť, postavenie ženy ako matky, spracovanie problematiky rodičovstva vo vzťahu k vlastným rodičom a v novej životnej úlohe, a iné súvisiace témy (neplodnosť, spontánny potrat, UPT).

Taktiež otázky prepojenia telesného a duševného zdravia, tzv. psychosomatiky, zvládanie chronických alebo dlhodobých ochorení, podpora a pomoc pacientom s onkologickým ochorením, kardiovaskulárnymi ochoreniami (hypertenzia, ateroskleróza, vzťah stresu a kardiovaskulárnych chorôb), psychosomatika kožných a gastrointestinálnych ochorení, respiračných ochorení (astma), a niektorých neurologických ochorení.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore Psychológia na Filozofickej Fakulte UCM v Trnave, vo svojej záverečnej práci sa venovala otázke životných strát, rigorózne štúdium ukončila získaním titulu PhDr., pričom jej témou bola problematika dlhodobo chorých a umierajúcich. Absolvovala kurz Autogénneho tréningu I. a II., pod vedením doc.Hašta, kurz Hypnózy a hypnoterapie u PhDr. Jiřího Zíku, kurzy TAT, Scénotest, Kresba postavy a ďalšie. V súčasnosti pokračuje v atestačnom štúdiu v špecializácii Klinická psychológia. Je členom Slovenskej Komory Psychológov.

Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.