Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

PhDr. Natália Dobrotková

psychoterapeut

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Súkromná terapeutická ambulanciaCena:
9,36 €
Čas:
6 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
2007
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Pezinok
Komunikujem v jazyku:
Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Psychoterapia a poradenstvo pre rodinu, pár, jednotlivca, individuálna a skupinová psychoterapia, podpora rodičovských zručností, vzťahové poradenstvo.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

1999 – 2004 - Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor sociálna práca
2004 – 2008 - PCA Inštitút – Ister, Bratislava: Piaty intenzívny výcvikový program v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. Rogersa
2006 - Certifikát – komplexná terapia psychóz
2008 - Certifikát – Filiálna terapia
2008 - Psychoterapeut – certifikát pre certifikovanú pracovnú činnosť, psychoterapia, zápis do zoznamu psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
2009 - Slovenská zdravotnícka univerzita - výkon zdravotníckeho povolania
2010 – Česká spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu – sekcia psychoanalytickej párovej a rodinnej psychoterapie
2010 - Univerzita Komenského Bratislava, Rigorózna skúška získaný titul PhDr.
2011 - Terapeutka - pevného objatia podľa Dr. Prekopovej, zápis do zoznamu terapeutov

Publikačná a prednášková činnosť:

2008 - 2013 TV Markíza - Reflex:
- Deväť viet, ktoré nehovoriť deťom
- Písmo
- Bábiky
- Kedy deťom hovoriť ako prišli na svet
- Materinský inštinkt
- Predsudky
- Detské párty
- Hodina, dátum narodenia nás ovplyvnili
- Ženskosť
- Zohráva psychika rolu pri ťažkej chorobe
- Jedlo a jeho vplyv na psychiku
- Keď matky vychovávajú dieťa bez otca, aký to má vplyv na dieťa
- Popularita v detskom veku a jej vplyv
- Staré veci
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.