Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

prof. MUDr. Milan Profant CSc.

otorinolaryngológ (ORL)

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Univerzitná nemocnica BratislavaCena:
10,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
50,00 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1986
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
English, Russian, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Od roku 1993 prednosta ORL kliniky UNB. Predseda Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku. Garant špecializačného vzdelávania v ORL. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou chorôb ORL orgánov, špecializuje sa na choroby ucha, operácie na zlepšenie sluchu, riešenie zúžení hrtana a priedušnice. Je prizývaný k chirurgickým výkonom na uchu vo viacerých európskych krajinách. Zaviedol metódu vnútroušnej implantácie nepočujúcich pacientov. Rozsiahla prezentačná a publikačná činnosť.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.