Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

Mgr. Denisa Maderová

psychológ, klinický psychológ, poradenský psychológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - SZC Hippokrates s.r.o, Psychologická ambulancia SunriseCena:
10,00 €
Čas:
4 dni


Cena:
25,00 €
Čas:
4 dni


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
2003
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

V roku 2000 ukončila jednoodborové štúdium psychológie na FF UK v Bratislave, odbor klinická psychológia. 12 rokov sa venovala psychologickému poradenstvu detí a adolescentov.

Má skúsenosti s prevenciou sociálno-patologických javov ako je fajčenie, závislosti, šikanovanie, extrémizmus, poruchy správania a iné. Ďalej s psychodiagnostickým vyšetrením intelektu a osobnosti, s psychodiagnostickým vyšetrením zameraným pre výber povolania, s hyperaktivitou u detí, s deťmi s poruchami pozornosti, s deťmi s poruchami správania,s disharmonickým vývojom osobnosti, s obeťami šikanovania, s poruchami príjmu potravy, s deťmi s úzkostnými stavmi a neurotickými poruchami a prejavmi.

Viedla skupinové aktivity v rámci KPPPs CVaPP a CPPPaP v Bratislave, je koordinátorkou projektu CHIPS pre UNICEF. Má skúsenosti v oblasti prevencie negatívnych vplyvov na partnerské vzťahy a sexualitu, s prevenciou v sexuálnom zdraví a HIV, pracovala s klientmi s odlišnou sexuálnou orientáciou.

Od roku 2010 pracuje v SZC Hippokrates s.r.o. ako klinický a poradenský psychológ pre deti, jednotlivcov, páry a rodinu, a tak isto vo svojej psychologickej ambulancii Sunrise.

V roku 2013 ukončila psychoterapeutický výcvik zameraný na prácu s telom v Prahe - biodynamická psychoterapia, ktorá pracuje s klientmi na odstránení problémov a psychotraumatických zranení z detstva, zameriava sa na liečbu úzkostných stavov, depresívnych syndrómov, problémov súvisiacich so stresom a s emočným vyhorením, s poruchami príjmu potravy a problémami so sebaprijatím a sebaakceptáciou, s psychosomatickými problémami, ako sú napríklad bolesti hlavy, bolesti žalúdka, migrény.

Poskytuje psychologické poradenstvo a terapeutické vedenie matkám po pôrode a poradenstvo ohľadne zdravého psychického vývinu dieťaťa.

Pracuje s klientmi v rámci osobného rastu a sebarozvoja, vedie skupinu kreatívneho pohybu a tanca pre ženy.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.