Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Dušan Poruban CSc.

maxilofaciálny chirurg, zubný lekár

Pracujem v zdravotníckom zariadení - StomEst s. r. o.Cena:
10,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
30,00 €
Čas:
4 dni


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1976
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Od roku 1979 pôsobil ako odborný asistent na oddelení oro-maxilofaciálnej chirurgie pod vedením doc. MUDr. Eugena Kurilla, CSc. na I. stomatologickej klinike LFUK a FN Po atestácii I. stupňa získal v roku 1990 nadstavbovú atestáciu z maxilofaciálnej chirurgie. Absolvoval viaceré študijné pobyty v zahraničí. Doteraz zaviedol okolo 50 nových operačných postupov alebo ich podstatne modifikoval. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti zúročil vo viacerých učebných textoch a monografiách. Stal sa členom výboru Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS a zastupoval ju v období 1991-1999 v EACMFS a IAOMS. V roku 1999 organizoval Dunajské sympózium maxilofaciálnej chirurgie v Bratislave. Počet jeho prednášok dosahuje takmer 800. Patrí k zakladajúcim členom IKSR (Implantologický klub SR, 2011).

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:Publikačná a prednášková činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

MUDr. Dušan Poruban, CSc.


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Černý, Ján - Brozman, Michal - Fedeleš, Jozef - Galanda, Miroslav - Janovič, Jozef - Klačanský, Juraj - Korman, Stanislav - Krošlák, Milan - Kurill, Eugen - Longauerová, Ivana - Mračna, Jozef - Podoba, Ján - Poruban, Dušan 4% - Rovný,Alexander - Rudinský, Bruno. - Šebová, Irina - Šramka, Miron. - Šteňo, Juraj - Šulla, Igor - Točík, Jozef : Špeciálna chirurgia : 4. Chirurgia hlavy a krku. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1995. - 492 s. - (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárova farmaceutov ; Dérerova zbierka ; zv. 129)
ISBN 80-217-0471-3
Ohlasy (3):
[o4] 2002 Jenča, A. - Kizek, P. - Orančák, M.: Stomatológ, roč. 12, č. 4, 2002, s. 10-13
[o3] 2002 Vobořil, R.: Rozhl. Chir., roč. 81, č. 3, 2002, s. 154-156
[o3] 2000 Markalous, B. - Charvát, F. - Sobota, J. - Plas, J. - Pašta, J. - Voska, P. - Krásny, J. - Černý, E. - Lacman, J. - Markalousová, J. - Vydrová, J.: Zobrazení hlavy - laranazální dutiny, lební baze a obličejová část. Praha : Maxdorf, 2000, s. 417

AAB02 Tvrdoň, Martin - Andrik, Pavel - Bajan, A. - Bakoss, Pavol - Bíla, Veronika - Bittner, J. - Ďurovič, Eugen. - Fischer, V. - Killinger, Zdenko 1,4% - Kotráň, M. - Kotula, R. - Longauerová, Ivana - Mentelová, Jana - Michalko, Ľubomír - Poruban, Dušan 3% - Rovný, A. - Schrameková, E. - Sinka, Ľudovít - Sláčiková, M. - Sokolová, Tatiana - Šesták, J. - Širolová, E. - Vaško, Ján - Volná, F. - Veselá, Stanislava : Protetická stomatológia : Liečba a prevencia. - Bratislava : SCIENCE,1999. - 580 s.
Ohlasy (10):
[o6] 2000 Vittek, J.: Stomatológ, 10, 2000, 1, s. 31.
[o5] 2000 Bartoňová, M.: Časopis LKS, 10, 2000, 1,, s.18.
[o3] 2001 Dostálová, J. - Hroníková, K. - Joska, L. - Kučerová, H.: Progresdent, 2001, 3, s. 40-44
[o3] 2001 Hubálková, H. - Tycová, H. - Pipková, I.: Progresdent, 2001, 6, s. 6-9
[o3] 2002 Hubálková, H.: Progresdent, 2002, 2, s. 34-37
[o4] 2003 Macurová, Ž.: Stomatológ, 13, 2003, 1, s. 26-29
[o3] 2003 Mazánek, J. - Urban, F.: Stomatologické repetitorium. Praha : Grada, 2003, s. 455
[o3] 2003 Hubálková, H. - Hora, K. - Seidl, Z. - Krásenský, J.: Čes. Stomat., 103, 2003, 6, s. 240-247
[o4] 2003 Hubálková, H. - Hora, K. - Seidl, Z. - Krásenský, J.: Choroby hlavy a krku, 12, 2003, 3-4, s. 8-12
[o3] 2012 Zdráhal, Z. - Krňoulová, J. - Slezák, R.: Česká stomatologie. Praktické zubní lékařství, roč. 112/60, č. 4, 2012, s. 79-85

AAB03 Kaušitz, Juraj - Altaner, Čestmír - Altanerová, Veronika - Bartošová, Zdena - Belovičová, Cecília - Blanárik, Igor - Cunicková, Martina - Černá, Mária - Demitrovičová, Andrea - Ďurkovský, Alexander - Fridrichová, Ivana - Haruštiak,Svetozár - Heľpianska, Lýdia - Hlavčák, Peter - Hnilica, Peter - Hurta, Peter - Chorváth, Martin - Ilenčíková, Denisa - Jozefáková, Jaroslava - Kaiserová, Emília - Kalina, Peter - Kállay, Jozef - Knotek, Jozef - Korbeľ, Miroslav - Kordoš,Jozef - Králik, Gabriel - Krčméry, Vladimír - Lakota, Jozef - Lehotská, Viera 3% - Makaiová, Izabella - Makai, František - Makovník, Peter - Masák, Ladislav - Maťoška, Jozef - Mikulová, Milada - Mĺkvy, Peter - Molnárová, Alžbeta - Nosková,Jolana - Novotná, Barbora - Payer, Juraj, st. - Podobová, Mária - Poláková, Katarína - Poruban, Dušan 1% - Rukovanský, Jozef - Sabolová, Lujza - Satinská, Viera - Sedlák, Jan - Siracká, Eva - Siracký, Ján - Slobodníková, Jana - Sorkovská,Dagmar - Stojkovič, Jozef - Šándorová, Monika - Škultétyová, Marta - Špániková, Beáta - Šramka, Miron - Turčániová, Zuzana - Ujházy, Viliam - Vlasák, Vladimír - Vochyanová, Iveta - Weismanová, Eva - Weismann, Peter - Zajac, Vladimír - Zámocká, Eva - Záhorec, Roman : Onkológia. - 1. vyd. - Bratislava : SAV, 2003. - 712 s.
ISBN 80-224-0711-9

AAB04 Tvrdoň, Martin - Andrik, Pavel - Apfelová, Michaela - Bajan, Anton - Bakoss, Pavol - Bíla, Veronika - Bíly, Boris - Bittner, Jiří - Čech, Igor - Ďurovič, Eugen. - Fischer, Viliam - Hlavačka, František - Jaroš, Michal - Killinger, Zdenko1,4% - Kotráň, Milan - Kotula, Rudolf - Kunová, Alena - Longauerová, Ivana - Mentelová, Jana - Michalko, Ľubomír - Poruban, Dušan 3% - Rovný, Alexander - Schrameková, Eva - Sinka, Ľudovít - Sláčiková, Margaréta - Sokolová, Tatiana - Starzyk,Stanislav - Suchancová, Blanka - Šešták, Jozef - Širolová, Eva - Vaško, Ján - Veselá, Stanislava - Volná, Františka : Protetická stomatológia, liečba a prevencia. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : SCIENCE, 2006. - 581 s.
ISBN 80-969524-4-7

AAB05 Stanko, Peter 40% - Hollý, Dušan 10% - Novotňáková, Daniela 20% - Poruban, Dušan 30%: Dentoalveolar and maxillofacial surgery. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 356 s.
ISBN 978-80-223-3141-8
URL: https://stella.uniba.sk/epc/LF/2012/vtls000262877.pdf

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ABB01 Brozman, Michal - Janovič, J. - Kurill, Eugen. - Longauerová, Ivana - Mračna, Jozef - Poruban, Dušan - Rovný, A. : Maxilofaciálna chirurgia
In: J. Černý a kol. : Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. - Martin : Osveta, 1995. - S. 370-464

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Ondruš, Dalibor - Galbavý, Štefan - Horňák, Michal - Kaiserová, Emília - Kiňová, Soňa - Kliment, Ján - Krajčovičová, Ivana - Makaiová, Izabella - Ondrušová, Martina - Poruban, Dušan 15% - Švec, Juraj - Valanský, Ladislav : Všeobecná a špeciálna onkológia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 284 s.
ISBN 80-223-2207-5
Ohlasy (4):
[o4] 2010 Hlinková, Edita - Slezáková, Monika: Edukácia pacienta s karcinómom ... In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, roč. 8, č. 1, suppl., 2010, s. 1-5
[o4] 2010 Killinger, Zdenko - Brázdilová, Kristína - Lalcíková, Eva - Čierny, Daniel - Payer, Juraj: Diferenciálna diagnostika patologických ... In: Interná medicína, roč. 10, č. 2, 2010, s. 83-89
[o4] 2010 Angelovičová, K. - Argayová, I. - Cuperová, J. - Minčík, I.: Špecifiká edukácie a pacienta po cystektómii. In: Molisa 7: medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 5-8
[o4] 2010 Angelovičová, K. - Argayová, I. - Cuperová, J.: Aspekty kvality života u pacientov trpiacich onkologickou bolesťou v urológii. In: Zdravotníctvo a sociálna práca, roč. 5, č. 3-4, 2010, s. 62-64

ACB02 Tvrdoň, Martin - Kotráň, Milan - Čižmarovičová, Mária - Andrik, Pavel - Apfelová, Michaela - Bachratá, Ľudmila - Bachratý, Anton - Běl, Jiří - Bittner, Jiří - Čech, Igor, ml. - Erdelský, Ivan - Graus, Vlastimil - Jaroš, Vladimír - Jurkovič, Richard - Kártik, Peter - Korčeková, Eleonóra - Kunová, Alena - Kurill, Eugen - Kyseľ, Marian - Lysý, Juraj - Majerníková, Žaneta - Manesh, Amir Amiry - Mondok - Poláková, Iva - Mračna, Jozef - Poláková, Monika - Poleník, Pavel - Poruban, Dušan - Roubalíková, Lenka - Siebert, Tomáš - Stebel, Adam - Strecha, Juraj - Suchancová, Blanka - Šestáková, Marcela - Šnegoň, Jozef - Thurzo, Andrej : Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie. - 1. vyd. - Bratislava : Science 2001,2011. - 467 s.
ISBN 978-80-970632-7-6

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 Stanko, Peter 30% - Poruban, Dušan 10% - Mračna, Jozef 10% - Hollý, Dušan 10% - Janíček, Branislav 10% - Piňáková, Zuzana 10% - Porubská, Miriam 10% - Galbavý, Štefan 10%: Squamous cell carcinoma and piercing of the tongue - a case report
Lit.: 25 zázn.
In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol. 40, No. 2 (2012), s. 329-331 IF 1.610
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Jovankovičová, A. - Jakubíková, J.: Lekársky obzor, roč. 61, č. 7-8, 2012, s. 248-251

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD01 Vojtaššák, Ján - Poruban, Dušan - Bakoš, Dušan - Danihel, Ľudovít - Korbeľ, Miroslav - Danišovič, Ľuboš - Böhmer, Daniel - Danihelová, Angelika - Michalka, Peter - Vojtaššák, Branislav - Blaško, Milan - Blaško, Milan, ml. : Mouth cavity base defect treated with biosynthetic graft
Literatúra s. 6
In: Biologia. - Roč. 61, č. 6 (2006), s. 713-718 IF 0,213

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Furdová, Alena - Macák, Dušan - Poruban, Dušan : Karcinóm mihalnice vychádzajúci z Meibomovej žľazy
In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 59, č. 2 (2003), s. 119-126
Ohlasy (1):
[o1] 2010 Svetlošáková, Z. - Halás, M. - Kránik, V. - Strmeň, P.: Česká a slovenská oftalmológie, roč. 66, č. 4, 2010, s. 171-175 - SCOPUS

ADE02 Poruban, Dušan - Bakoš, Dušan - Danišovič, Ľuboš - Böhmer, Daniel - Blaško, Milan - Vojtaššák, Ján : In vitro prepared autologous graft from buccal mucosa - clinical application
Lit.: 17 zázn.
In: Case Reports & Clinical Practice Review. - No. 6 (2005), s. 107-112
URL: http://www.crcpr-online.com/pdf/vol_6/6726.pdf (2005)

ADE03 Horn, František - Smrek, Martin - Babala, Jozef - Fuňáková, Miroslava - Poruban, Dušan : Kraniálne defekty neurálnej rúry = Cranial neural tube defects
Lit.: 17 zázn.
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 73/106, č. 6 (2010), s. 706-710 IF 0,393
Ohlasy (2):
[o3] 2012 Jakubíková, J.: Vrozené anomálie hlavy a krku. Praha : Grada, 2012, s. 30
[o1] 2012 Cingel, V. - Gbelcova, H. - Rajec, J. - Gašparovičová, N. - Varga, I.: Česko-Slovenská Pediatrie, roč. 67, suppl. 1, 2012, s. 45-55 - SCOPUS

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Jány, Z. - Podhradský, Ján - Haščík, J. - Poruban, Dušan : Aktivita beta-glukononidázy v tkanive interdentálnej papily pri chronickom zápalovon ochorení paradontu
In: Československá stomatologie. - Roč. 80, č. 4 (1980), s. 284-289

ADF02 Poruban, Dušan - Koza, Ivan - Mračna, Jozef : Toxicita cisplatiny s kontinuálnou infúziou 5-fluorouracilu v neoadjuvantnej chemoterapii karcinomov ústnej dutiny.
In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 90, č. 5 (1989), s. 339-344
Ohlasy (1):
[o2] 2012 Pavlovčinová G. - Jakubíková, J. - Trnovec, T. - Wimmerová, S. - Petržalková, D.: Lekársky obzor, roč. 61, č. 5, 2012, s. 155-158 - SCOPUS

ADF03 Poruban, Dušan - Koza, Ivan - Mračna, Jozef - Nagy, V. - Vaško, Ján : Efektivita cisplatiny s kontinálnou infúziou 5-fluorouracilu v neoadjuvantnej chemoterapii karcinómov ústnej dutiny
In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 93, č. 8 (1992), s. 395-400
Ohlasy (1):
[o1] 2000 Torossian, J.M. - Beziat, J.L. - Philip, T. - Bejui, F.T.: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, vol. 58, no. 12, 2000, s. 1407-1410 - SCI ; SCOPUS

ADF04 Poruban, Dušan - Mračna, Jozef - Hložek, J. : Neoadjuvantná chemoterapia pri karcinóme dutiny ústnej
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 1, č. 1 (1992), s. 15-21
Ohlasy (1):
[o3] 1999 Smilek, P. - Kostřica, R. - Hložek, J.: Klinická onkologie, roč. 12, č. 5, 1999, s. 153-155
ADF05 Poruban, Dušan - Mračna, Jozef - Nagy, V. : Prežívanie chorých s pokročilým karcinómom ústnej dutiny, liečených neoadjuvantnou chemoterapiou v trojročnom intervale
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 1, č. 1 (1992), s. 15-21

ADF06 Mentelová, Jana - Mračna, Jozef - Poruban, Dušan : Príspevok k etiológii a rozdeleniu temporomandibulárnych porúch
In: Stomatológ. - Roč. 5, č. 5 (1994), s. 150-152
Ohlasy (6):
[o4] 1995 Hirjak, D. - Guban, V. - Zajko, J.: Stomatológ, roč. 5, č. 10, 1995, s. 293-296
[o3] 2000 Nátek, Š. - Jirousek, Z. - Bartáková, V.: Progresdent, č. 4, 2000, s. 18-23.
[o3] 1999 Zemen, J.: Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch. Praha : Galén, 1999, 215 s.
[o3] 1999 Hirják, D. - Zajko, J. - Gubán, V.: Čes. Stomat., roč. 99, č. 1, 1999, s. 12-18
[o3] 1997 Zemen, J. - Krňoulová, J.: Prakt. zub. Lék., roč. 45, č. 3, 1997, s. 27-30
[o4] 2004 Lišková, Z. - Kotráň, M.: Stomatológ, roč. 14, č. 3, 2004, s. 14-16

ADF07 Poruban, Dušan - Abelovský, P. - Vančo, M. : Modifikovaná "cikcaková" koronálna incízia
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 6, č. 1 (1997), s. 17-18
Ohlasy (2):
[o3] 2007 Ferková, S. - Chynoranský, M. - Podoba, J. - Čmelo, J.: Česká a Slovenská Oftalmologie, roč. 63, č. 2, 2007, s. 108-116
[o4] 2011 Čelo, J.: Ultrasonografia v oftalmológii: A-scan, B-scan. Praktická príručka. Bratislava : Lekárska fakulta UK, 2011, s. 79

ADF08 Poruban, Dušan - Abelovský, P. : Midfacial degloving v traumatológii maxilo-faciálneho skeletu
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 6, č. 1 (1997), s. 14-16
Ohlasy (1):
[o3] 2007 Ferková, S. - Chynoranský, M. - Podoba, J. - Čmelo, J.: Česká a Slovenská Oftalmologie, roč. 63, č. 2, 2007, s. 108-116

ADF09 Chynoranský, Miroslav - Sitárová, J. - Poruban, Dušan - Ferková, Sylvia - Furdová, Alena - Krásnik, Vladimír - Strmeň, Peter : Posttraumatická neuropatia zrakového nervu = Traumatic optic neuropathy
Lit. 16 zázn.
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 11, č. 2 (2002), s. 17-21
Ohlasy (2):
[o4] 2011 Čmelo, J.: Ultrasonografia v oftalmológii: A-scan, B-scan. Praktická príručka. Bratislava : Lekárska fakulta UK, 2011, s. 78
[o4] 2012 Janíčková, M. - Statelová, D. - Malachovský, I. - Štilla, J. - Mikušková, K. - Gengelová, P. - Jurkemík, J: Stomatológ, roč. 22, č. 1, 2012, s. 39-44

ADF10 Mozolová, D. - Birčák, Ján - Štvrtina, Svetoslav - Benedeková, Marta - Véghová, Eva - Poruban, Dušan - Jacková, Silvia : Cherubizmus - zriedkavá forma kostnej dysplázie v detskom veku
Lit. 20 zázn.
In: Rheumatologia. - Roč. 17, č. 4 (2003), s. 255-260

ADF11 Mračna, Jozef - Hristovski, Goran - Poruban, Dušan : Chondromatóza temporomandibulárneho kĺbu, [Condromatosis of the temporomandibular joint]
Lit. 8 zázn.
In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 8-9

ADF12 Poruban, Dušan - Mračna, Jozef - Longauerová, Ivana - Hristovski, Goran - Nagy, Vojtech : Orbita v oromaxilofaciálnej chirurgii, [Orbit in oro-maxillo-facial surgery]
Lit. 14 zázn.
In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 10-13


ADF13 Matejčík, Viktor - Šteňo, Juraj - Poruban, Dušan : Reconstruction of the skull base after injures
tento záznam nie je totožný s Bib-ID 169875
In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 108, č. 2 (2007), s. 107-111
URL: http://www.bmj.sk/2007/10802-11.pdf

ADF14 Poruban, Dušan 60% - Sorkovská, Dagmar 20% - Galbavý, Štefan 20%: Cielená liečba karcinómu hlavy a krku - kazuistika
Abstrakt v zborníku: INTERDENTAL 2008 - Bratislava : Slovenská komora zubných lekárov, Regionálna komora, 2008 - ISBN 978-80-969906-6-5 - S. 33
In: Onkológia. - Roč. 3, č. 2 (2008), s. 116-118

ADF15 Stanko, Peter - Poruban, Dušan - Hollý, Dušan - Novák, Bohuslav : Komplikácie orálneho a labiálneho piercingu = Complications of oral and labial piercing
Lit.: 28 zázn.
In: Slovenská chirurgia. - Roč. 10, č. 1 (2013), s. 21-22

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN01 Suchancová, Blanka - Hollý, Dušan - Janská, Emília - Poruban, Dušan - Lysý, Juraj - Thurzo, Andrej - Cinzer, Matúš : Bolesť hlavy v súvislosti s poruchou zhryzu = Headache in a relationship with malocclusion
Lit.: 13 zázn.
In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 6 (2013), s. 233-236
URL: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84885400962&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=0A85C2D1AA6D10A99979003A2DF86498.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a11350&sot=br&sdt=a&sl=56&s=SOURCE-ID%2817090%29+AND+PUBYEAR+IS+2013+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%29&relpos=38&relpos=38&citeCnt=0&searchTerm=SOURCE-ID%2817090%29+AND+PUBYEAR+IS+2013+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%29

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Krošlák, Milan - Poruban, Dušan : Krčné disekcie
In: J. Černý a kol. : Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. - Martin : Osveta, 1995. - S. 133-136
Ohlasy (1):
[o4] 2004 Štrelinger, J.: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho. Bratislava : Asklepios, 2004, s. 145-146

AED02 Poruban, Dušan - Bolješíková, E. : Malígne nádory hlavy a krku
In: Eds.: I. Ďuriš, I. Hulín, M. Bernadič : Princípy internej medicíny. 2. - Bratislava : SAP, 2001. - S. 1942-1953. - ISBN 80-88908-69-8

AED03 Vojtaššák, Ján - Poruban, Dušan - Danišovič, Ľuboš - Böhmer, Daniel - Blaško, Milan : Porovnanie dvoch izolačných a in vitro kultivačných metód ľudských orálnych epitelových buniek = Coparison of two isolation and in vitro cultivation methods ofhuman oral epithelial cells
Venované nedožitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. - Recenzovaný zborník
Lit. 12 zázn.
In: Polák, Š. - Pospíšilová, V. - Varga, I. (Eds.) : Morfológia v súčasnosti. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 305-310. - ISBN 80-223-2029-3

AED04 Mozolová, Dagmar - Birčák, Ján - Štvrtina, Svetoslav - Benedeková, Marta - Véghová, Eva - Poruban, Dušan - Jacková, Silvia : Cherubizmus - zriedkavá forma kostnej dysplázie v detskom veku
Lit.: 20 zázn.
In: Vybrané kazuistiky v reumatológii. 1. diel. - Bratislava : SAP, 2009. - S. 137-144. - ISBN 978-80-8095-052-1

AED05 Chynoranský, Miroslav 40% - Gerinec, Anton 30% - Poruban, Dušan 30%: Orbita
In: Princípy chirurgie 2. - Bratislava : SAP, 2010. - S. 335-353. - ISBN 978-80-8095-053-8

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEG01 Danihel, Ľudovít - Vojtaššák, Ján - Bakoš, D. - Böhmer, Daniel - Danišovič, Ľuboš - Blaško, Milan - Poruban, Dušan : Identification of growing cells in artificial biomembranes by immunohistochemistry
In: Histochemical Journal. - Vol. 33, No. 8 (2001), s. 473
[38th International Symposium of the Slovak Society of Histochemistry and Cytochemistry. Bratislava, 26.-27.10.2001]
POZNÁMKA: Vyšlo aj - Progress in Basic Applied and Diagnostic Histochemistry. - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. 12. -

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Slávik, R. - Ferková, Sylvia - Chynoranský, Miroslav - Poruban, Dušan : Dekompresia orbity pri endokrinne podmienenej orbitopatii
Abstrakt v zborníku: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. 6.Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium, Sympózium Slovenskej stomatologickej spoločnosti. Slovensko-Ukrajinské sympózium - Košice : UPJŠ, 2009 - S. 88
Lit.: 12 zázn.
In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 208-210. - ISBN 978-80-89284-37-5
[1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. 6.Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium, Sympózium Slovenskej stomatologickej spoločnosti. Slovensko-Ukrajinské sympózium. Košice, 8.-10.10.2009]

AFD02 Slávik, R. - Chynoranský, Miroslav - Poruban, Dušan : Retrobulbárne uložené cudzie teleso v orbite
Lit.: 6 zázn.
In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 11-13. - ISBN 978-80-89284-37-5
[1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. 6.Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium, Sympózium Slovenskej stomatologickej spoločnosti. Slovensko-Ukrajinské sympózium. Košice, 8.-10.10.2009]

AFD03 Stanko, Peter - Mračna, Jozef - Poruban, Dušan - Vojtaššák, Ján - Kuniaková, Marcela - Hollý, Dušan - Stebel, A. : Naše skúsenosti s využitím autológnych somatických kmeňových buniek v maxilofaciálnej chirurgii
Lit.: 5 zázn.
In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 168-169. - ISBN 978-80-89284-37-5
[1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. 6.Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium, Sympózium Slovenskej stomatologickej spoločnosti. Slovensko-Ukrajinské sympózium. Košice, 8.-10.10.2009]

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFG01 Poruban, Dušan : Major changes in medical documentation-what does it bring about ?
In: 12th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. - Budapest : [s.n.], 1995. - S. 195
[12th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. Budapest, Hungary, 28.6.1995-1.7.1995]

AFG02 Poruban, Dušan 60% - Ferková, Sylvia 10% - Čmelo, Jozef 10% - Stebel, A. 10% - Chynoranský, Miroslav 10%: Bi-coronal approach in endocrine orbitopathy
In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol. 36, Supplement 1 (2008), s. S42
[19th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Bologna]

AFG03 Poruban, Dušan 50% - Sorkovská, Dagmar 30% - Galbavý, Štefan 20%: Discrepancy in findings after targeted therapy - a case report
In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol. 36, Supplement 1 (2008), s. S120
[19th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Bologna]

AFG04 Stanko, Peter - Poruban, Dušan - Feltsan, Taras - Del Puerto, Hugo Emilio Martinez : Depistáž abnormalít sliznice ústnej dutiny
In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. - Roč. 109/57, č. 4 (2009), s. 77
[12. Olomoucké onkologické dny. Olomouc, 5.-6.2.2009]

AFG05 Stanko, Peter 40% - Mračna, Jozef 20% - Poruban, Dušan 10% - Hollý, Dušan 10% - Stebel, A. 10% - Vojtaššák, Ján 10%: Our experience with autologous mesenchymal stem cells in maxillofacial surgery
In: 20 Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery [elektronický dokument]. - Bruges : [s.n.], 2010. - S. 599
[20 Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Bruges, Belgium, 14.-17.9.2010]

AFG06 Stanko, Peter - Poruban, Dušan - Mračna, Jozef - Novotňáková, Daniela - Hollý, Dušan - Piňáková, Zuzana - Porubská, M. - Galbavý, Štefan : Is piercing an innocent decoration?
In: 7th Trilateral Czech-Slovak-Polish Symposium on Oral and Maxillofacial Surgery. - Praha : [s.n.], 2010. - S. 24
[7th Trilateral Czech-Slovak-Polish Symposium on Oral and Maxillofacial Surgery. Praha, 1.-2.10.2010]

AFG07 Šteňo, Juraj - Matejčík, Viktor - Šurkala, Jozef - Kuniak, Matúš - Poruban, Dušan : Interdisciplinary reconstruction of severe skull base trauma
In: 6th Central European Neurosurgical Society Meeting. - Pultusk : [s.n.], 2010. - S. 33
[6th Central European Neurosurgical Society Meeting. Pultusk, 18.-20.11.2010]

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFH01 Poruban, Dušan - Chynoranský, Miroslav - Nagy, V. : Orbital reconstruction after removal of the fronto-zygomatico-maxillary fibrous dysplasia
In: Medzinárodné maxilofaciálne sympózium DANUBE. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 78
[Medzinárodné maxilofaciálne sympózium DANUBE. Bratislava, 5.-6.12.1997]

AFH02 Poruban, Dušan - Nagy, V. - Abelovský, P. : Reconstruction of Lower part of face by means of combination of free vascular fibula flap and pectoralis major flap
In: Medzinárodné maxilofaciálne sympózium. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 79
[Medzinárodné maxilofaciálne sympózium DANUBE. Bratislava, 5.-6.12.1997]

AFH03 Mračna, Jozef - Poruban, Dušan : Radix relicta
In: 34. Topoľčianske stomatologické dni. Abstraktá. - Topoľčany : [s.n.], 2004. - S. 9
[34. Topoľčianske stomatologické dni. Topoľčany, 28.5.-29.5.2004]

AFH04 Matejčík, Viktor - Šteňo, Juraj - Poruban, Dušan - Šurkala, Jozef - Vazan, M. : Reconstruction of the skull base injuries
In: 3rd Congress of the Slovak Neurosurgical Society with International Participation. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2005. - S. 17. - ISBN 80-7097-588-1
[Proceedings of the 3rd Congress of the Slovak Neurosurgical Society with International Participation. Stará Lesná, 14.-16.10.2004]

AFH05 Poruban, Dušan - Vojtaššák, Ján - Bakoš, Dušan - Danihel, Ľudovít - Böhmer, Daniel - Michalka, Peter - Blaško, Milan : Naše skúsenosti s biosyntetickými štepmi pripravovanými in vitro = Our experience with biosynthetic grafts prepared in vitro
In: 3. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 37
[3. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie. Bratislava, 7.-8.9.2006]

AFH06 Poruban, Dušan : Chirurgické zákernosti zubov múdrosti
In: IV. Slovenské dentálne dni. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. [1]
[IV. Slovenské dentálne dni. Bratislava, 04.-06.10.2006]

AFH07 Poruban, Dušan 100%: Ošetrenie dentogénnych zápalových komplikácií
In: Interdental 2009. - Bratislava : Slovenská komora zubných lekárov, 2009. - S. 28. - ISBN 978-80-970144-2-1
[Interdental 2009. 17. medzinárodný stomatologický kongres a výstava. Bratislava, 14.-16.5.2009]

AFH08 Stanko, Peter 20% - Mračna, Jozef 20% - Poruban, Dušan 20% - Thalmeiner, F 20% - Feltsan, Taras 20%: Úrazy zubov a maxilofaciálna traumatológia v detskom veku
In: Pediatria pre prax. - Roč.10, č. S1 (2009), s. 10
[Pediatria pre prax : pediatrické dni. 49., Bratislava, 17.-18.4.2009]

AFH09 Pavlovčinová, Gabriela - Staník, Roman - Poruban, Dušan : Lymfagióm krku, hypofaryngu a hrtana u dojčaťa - kazuistika
In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. - Roč. 4, Suppl. (2010), s. 16
[57. slovenský otorinolaryngologický kongres, 21. celoštátne foniatrické dny Evy Sedláčkové, 8. česko-slovenský foniatrický kongres. Bratislava, 9.-10.9.2010]

AFH10 Stanko, Peter - Poruban, Dušan - Mračna, Jozef - Novotňáková, Daniela - Hollý, Dušan : Riziká orálneho piercingu
In: INTERDENTAL 2011. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 17. - ISBN 978-80-970371-1-6
[19. medzinárodný stomatologický kongres a výstava INTERDENTAL 2011. Bratislava, 12.-14.5.2011]

AFH11 Skokňová, M. - Mikulajová, S. - Wlachovská, Ľ. - Staník, Roman - Poruban, Dušan - Mikesková, M. - Dolníková, D. : Lymphangioma coli: možný nález v novorodeneckom veku
In: Pediatria. - Roč. 7, č. 5 (2012), s. 244
[Memoriál profesora Birčáka : konferencia venovaná 60. výročiu vzniku 1. Detskej kliniky LF UK a DFNsP. Bratislava, 11.-12.10.2012]

AFH12 Slávik, Rastislav 60% - Poruban, Dušan 20% - Stebel, Adam 20%: Tumory orbity = The tumors of the orbital region
In: 9. Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 14. - ISBN 978-80-89544-29-5
[Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. 9., Martin, 5.-6.10.2012]

AFH13 Stebel, Adam 30% - Slávik, Rastislav 30% - Strecková, Eva 10% - Hollý, Dušan 10% - Poruban, Dušan 10% - Stanko, Peter 10%: Dentoalveolárne úrazy - päťročná retrospektívna štúdia s cieľom zlepšenia štandardov liečby = The horizontal maxillary osteomyas the alternative of the sinus elevation
In: 9. Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 47-48. - ISBN 978-80-89544-29-5
[Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. 9., Martin, 5.-6.10.2012]

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Poruban, Dušan : Celkový pohľad na chemoterapiu nádorov orofaciálnej oblasti
In: Stomatológ. - Roč. 5, č. 8 (1994), s. 236-248
Ohlasy (3):
[o4] 1996 Galbavý, Š.: Choroby hlavy a krku, 5, 1, 1996, 37-38
[o1] 2000 Satko, I. - Stanko, P. - Longauerová, I.: J. Cranio. Maxill. Surg., 28, 2000, 1, pp. 56-61 - SCI.
[o4] 2000 Stanko, P. - Satko, I.: Choroby hlavy a krku, 9, 2000, 1, s. 35-40.

BDF02 Poruban, Dušan - Chynoranský, Miroslav –
Kurill, Eugen. : Fronto-orbito-zygomatiko-maxilárna fibrózna dysplázia : Kazuistika
In: Stomatológ. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 37-39

BDF03 Jenča, Andrej - Poruban, Dušan - Ďurovič, Eugen - Jenčová, Janka : Atlas orálnej pathologie = Atlas of oral pathologie
In: Stomatológ. - Roč. 18, č. 3 (2008), s. 32

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 Poruban, Dušan : Cisplatina A 5-fluorouracil v neoadjuvantnej chemoterapii karcinómov ústnej dutiny. - Bratislava : LF UK, 1988. - 138 s.
Kandidátská dizertačná práca (CSc.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 1988

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Poruban, Dušan : Krepsi, Y. - Ossoff, R.H. (Eds.): Complications in head and neck surgery
In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 97, č. 1 (1996), s. 57-58
Rec.: Complications in head and neck surgery / Krepsi, Y. - Ossoff, R.H. (Eds.). - Philadelphia : Saunders, 1993

EDI02 Poruban, Dušan : Wenig, B.M. a spol.: Atlas of head neck pathology
In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 97, č. 2 (1996), s. 119-120
Rec.: Atlas of head neck pathology / Wenig, B.M a spol.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

EDJ01 Poruban, Dušan : 12. kongres Európskej asociácie pre kraniomaxilofaciálnu chirurgiu, Hague, 5.-10. septembra 1994
In: Stomatológ. - Roč. 5, č. 9 (1994), s. 284

EDJ02 Poruban, Dušan : Postrehy zo študijného pobytu na klinike v Zürichu
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 50-51

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Satko, Ivan - Poruban, Dušan - Stanko, Peter : Správa z XII. Medzinárodnej konferencie IAOMS
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 3, č. 4 (1995), s. 50

GII02 Satko, Ivan - Poruban, Dušan - Stanko, Peter : Správa z jubilejného kongresu Európskej asociácie kranio-maxilofaciálnej chirurgie (E.A.C.M.F.S.)
In: Nemocnica. - Roč. 3, č. 4 (1996), s. 7-8

GII03 Satko, Ivan - Poruban, Dušan - Stanko, Peter : Dunajské medzinárodné sympózium v kránio-maxilo-faciálnej chirurgii
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 6, č. 1 (1998), s. 66
POZNÁMKA: vyšlo aj - Nemocnica, Roč. 5, č. 4 (1998), s. 27. -

GII04 Stanko, Peter - Poruban, Dušan : Dunajské medzinárodné sympózium v oromaxillofaciálnej chirurgii
In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 7, č. 3-4 (1999), s. 44Štatistika publikačnej činnosti a ohlasov

MUDr. Dušan Poruban, CSc.Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 70):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5)
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (15)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5)
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (7)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (13)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (3)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2)
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4)

Štatistika ohlasov (39):
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (4)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (16)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (16)
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (1)
Bratislava, 28.5.2014
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.