Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Eva Balážová PhD.

pediater, dorastový lekár, pediatrický kardiológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - CARDIOMED s. r. o. Trnava, NUSCH BratislavaCena:
10,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
30,00 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1996
Zameranie na liečbu:
Deti
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
English

Zameranie činnosti odborníka:Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Absolvovala LFUK Bratislava v r.1993. V rokoch 1993-1996 pokračovala v postgraduálnom štúdiu na II. Detskej klinike DFNsP v Bratislave. Od r.1996 pracuje v Detskom kardiocentre DFNsP, neskôr v NÚSCH a.s., pracovisko Detské kardiocentrum, kde sa venuje vrodeným a získaným srdcovým chybám u detí a adolescentov a poruchám rytmu a trvalej kardiostimulácii. Od 2004 pracuje aj ako kardiológ pre deti a dorast v Trnave.

Má atestáciu I.stupňa z pediatrie a nadstavbové atestácie z detskej kardiológie a z dorastového lekárstva, má ukončené doktorandského štúdium a obhájenú dizertačnú skúšku v odbore pediatria. Je členkou Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej asociácie srdcových arytmií, Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.

Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.