Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Jana Ondirová

psychiater

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Psychiatrická ambulancia, neštátne zdravotnícke zariadenieCena:
12,67 €
Čas:
7 dní


Cena:
21,46 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1987
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Košice
Komunikujem v jazyku:
Czech, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Liečba depresívnych stavov, úzkosti, porúch spánku, psychických porúch v starobe, psychických porúch pri telesných ochoreniach, posttraumatických stresových porúch, porúch správania v starobe, psychotických stavov a iných psychických porúch, psychiatrické vyšetrenie pre sociálne účely, posudkové účely, pre potreby Dopravného inšpektorátu. Terapia EFT /Emotional freedom techniques/-metóda energetickej psychológie.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Lekárska fakulta UPJŠ Košice
I. atestácia z odboru psychiatria
prax od roku 1987: psychiatrická klinika FN L. Pasteura v Košiciach, psychiatrické oddelenie FN L. Pasteura v Košiciach, súkromná psychiatrická ambulancia od 2001 doteraz

Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.