Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Jozef Šoth CSc.

neurológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Nemocnica sv. Michala, a.s. BratislavaCena:
10,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
30,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1990
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Pracuje mnoho rokov v oblasti praktickej klinickej neurológie, elektrofyziologickej diagnostiky nervových ochorení: elektromyografia (EMG), elektroencefalografia (EEG), evokované potenciály (VEP, SEP, BAEP), magnetická kortikálna stimulácia. Praktické skúsenosti v oblasti EEG biofeedback terapie. V súčasnosti pracuje ako klinický lekár neurológ v neurologickej ambulancii, elektrofyziologickom laboratóriu a ako primár polikliniky. V praktickej odbornej činnosti sa sústreďuje na poruchy chrbtice, poškodenia medzistavcových platničiek, poškodenia periférnych nervov ako napr. diabetická polyneuropatia a iné.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Vyštudoval Vojenskú lekársku akadémiu v Hradci Králové. Pracoval vo Vojenskej nemocnici Bratislava ako neurológ s atestáciou II. st. v odbore neurológia, zástupca primára neurologického oddelenia, primár neurologického oddelenia. Dizertačná práca v oblasti neurooftalmológie. Pracuje v oblasti poradenstva a auditovania systému riadenia kvality a environmentu v zdravotníckych zariadeniach ako medzinárodne registrovaný auditor špecialista (s registráciou IRCA Londýn).

Publikačná a prednášková činnosť:

Učebnica pre neurológov: Cibulčík, Šóth - EMG atlas Odborné články v oblasti diagnostiky nervových ochorení zrakovými evokovanými potenciálmi, potenciál prípravnej fázy, diagnostika a liečba periférnej neuropatie, psychiatria pre prax - terapia a liečba autizmu.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.