Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

MUDr. Slavomír Šuch

internista (vnútorné lekárstvo)

Pracujem v zdravotníckom zariadení - MED-CENTRUM s.r.o.Cena:
4,00 €
Čas:
1 deň


Cena:
12,00 €
Čas:
3 dni


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1990
Zameranie na liečbu:
Dospelí
Mesto:
Martin
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Popis a konzultácie EKG, liečba a konzultácie k vysokému tlaku krvi a optimalizácia liečby, zvlášť pri užívaní viacerých liekov na tlak, poradenstvo pre polypragmáziu - posudzovanie vzájomného vplyvu liekov užívaných na rôzne ochorenia súčasne. Plánovanie vyšetrení a manažment pacienta s internými ochoreniami.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Vyštudoval všeobecné lekárstvo, atestácia z internej medicíny v 1994, štúdium v USA v r.1993 a v r.1995 s certifikovanou stážou v Erlanger medical center a Chattannooga heart institute.

Publikačná a prednášková činnosť:

Odborne články zamerané na farmakoterapiu hypertenzie vo Via Practica, kreditované prednášky na kongresoch SKS, aj v zahraničí v anglickom jazyku.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.