Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

PhDr. Elena Tomková

psychológ, poradenský psychológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Súkromná prax - PhDr. Elena TomkováCena:
10,00 €
Čas:
5 dní


Cena:
30,00 €
Čas:
7 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1998
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Bratislava
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Dlhodobo sa zaujíma o terapeutické metódy práce s telom, a absolvovala rôzne semináre zamerané týmto smerom, najmä tanečno-pohybové terapie. Z týchto techník pri práci využíva kontaktnú relaxáciu. Po dlhoročnej práci so študentmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia) sa začala zaujímať o dospelých s touto problematikou - najmä dospelých s dyslexiou. Je zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a dňa 16.3.2009 jej bola vydaná licencia na výkon samostatnej psychologickej praxe v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

V roku 1998 ukončila štúdium psychológie na FF UK v Bratislave. Diplomovú prácu písala o problematike detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a ADHD v škole. Tejto problematike sa začala v praxi venovať v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave, kde po ukončení školy nastúpila. Jej klientmi boli študenti od 10-20 rokov a popri riešení problémoch v učení sa venovala aj iným oblastiam - osobnostným problémom, profesiovej orientácii. Pri určovaní ďalšej orientácie v kariére psychodiagnostickými metódami vyvstala potreba štandardizovať testové metódy, tak sa témou jej rigoróznej práce stala štandardizácia Testu štruktúry inteligencie (IST 70) na populácii bratislavských stredoškolákov. So skupinami študentov pracovala v poradenských programoch „Ako sa učiť efektívnejšie“. Ako subkoordinátor pracovala na projekte „Viaprof - psychologické centrum kariérového poradenstva“. V októbri 2008 absolvovala dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, na ktorej ju zaujali najmä rešpekt k procesu klienta a dôraz na tu a teraz.

Publikačná a prednášková činnosť:

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.