Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

PhDr. Katarína Fujeriková

klinický psychológ, psychológ

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Detská fakultná nemocnica KošiceCena:
10,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
20,00 €
Čas:
2 dni


Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1981
Zameranie na liečbu:
Deti
Mesto:
Košice
Komunikujem v jazyku:
English, Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Zaoberá sa problematikou psychického vývinu detí a ich poruchami od najútlejšieho veku po adolescenciu /do 19-20 rokov/. Špecializuje sa na liečbu psychosomatických ťažkostí /bolesti hlavy, brucha, pomočovanie/, porúch správania a prežívania /emocionálne poruchy/. Venuje sa tiež problematike syndrómu CAN /týranie a zneužívanie detí/. Poskytuje poradenstvo pre rodičov pri výchovných problémoch detí a vzťahových problémoch detí a dospelých.

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

Filozofická fakulta UPJŠ Košice, Katedra psychológie, rok ukončenia 1978
Atestácia z klinickej psychológie 1985 /ILF Bratislava/

Publikačná a prednášková činnosť:

Prednáška na konferencii Dieťa v bezpečí Sp.Nová Ves – 10.4.2008 – Fujeriková, K., Lovašová, D – Deský svet a Linka detskej dôvery
Lovašová, D. Fujeriková, K.: Dieťa ako obeť násilia v rodine. 6. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, 6. –9. júna 2007, Košice, prednáška
Lovašová D, Fujerikova, K.: ADHD z pohľadu psychológa, 29. 29.Pediatrická konferencia 7.6. - 8.6.2012, Košice
30. pediatrická konferencia 6.6. - 7.6.2013 prednáška: Lovašová D, Fujeriková, K. Mentálna anorexia – komplexnosť liečby.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.